Fizika u školi – HTML5

Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_hr.xml   hr.xml
Napravite još jednu jezičnu verziju Napravite još jednu jezičnu verziju : www_hr.xml   hr.xml

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1 . Kosina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2 . Paralelogram sila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
3
3 . Pomična mjerka
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
4
4 . Mikrometarski vijak
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5 . Gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
6
6 . Kružno gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
7
7 . Kolotura
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
8
8 . Koloturnik
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
9
9 . Zakon poluge
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
10
10 . 1. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
11
11 . 2. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
12
12 . 3. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
13
13 . Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
14
14 . Elastični sudari
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
15
15 . Neelastični sudari
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
16
16 . Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
17
17 . Maxwellov kotač
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-07
18
18 . Moment inercije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
19
19 . Trenje i otpor zraka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
20
20 . Newtnova kolijevka
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
21
21 . Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
22
22 . Kortezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
23
23 . Libela
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-16
24
24 . Spojene posude
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
25
25 . Tlak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
26
26 . Sisaljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
27
27 . Pascalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
28
28 . Bernoullijeva jednadžba
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-26
29
29 . Dinamički uzgon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
30
30 . Težište
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
31
31 . Ravnoteža 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
32
32 . Ravnoteža 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
33
33 . Ravnoteža 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitacijsko polje Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
34
1 . Newtonov zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
35
2 . Intenzitet gravitacijskog polja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
36
3 . Gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
37
4 . Homogeno gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
38
5 . Geografski koordinatni sustav
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
39
6 . Ubrzanje zemljine sile teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
40
7 . Foucaultovo njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-01-04
41
8 . Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
42
9 . Super dizalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
43
10 . Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
44
11 . Slobodan pad u vakuumu
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
45
12 . Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
46
13 . Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
47
14 . Padostroj
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
48
15 . Protok tekućine kroz rupu
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
49
16 . Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
50
17 . Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
51
18 . Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
52
19 . Putanja nebeskih tijela
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
53
20 . Newtonov top
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
54
21 . Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
55
22 . Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
56
23 . Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
57
24 . Treći Keplerov zakon – unutarnji planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
58
25 . Treći Keplerov zakon – vanjski planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
59
26 . Sunčev sustav
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
60
27 . Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
61
28 . Zviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
62
29 . Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničko titranje i valovi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
63
1 . Oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
64
2 . Kružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
65
3 . Harmonijsko titranje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
66
4 . Superpozicija titranja
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
67
5 . Superpozicija titranja f1 = f2
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-17
68
6 . Superpozicija titranja f1 ≈ f2
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
69
7 . Faza titranja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
70
8 . Pravokutni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
71
9 . Lissajous krivulja
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
72
10 . Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
73
11 . Prisilne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-06
74
12 . Matematičko njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
75
13 . Matematičko njihalo – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
76
14 . Njihalo s oprugom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
77
15 . Njihalo s oprugom – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
78
16 . Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
79
17 . Odbijanje (refleksija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
80
18 . Lom (refrakcija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
81
19 . Odbijanje vala na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
82
20 . Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
83
21 . Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
84
22 . Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
85
23 . Dopplerov efekt
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
86
24 . Udarni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
87
25 . Huygens–Fresnelov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
88
26 . Stroj za putovanje valova
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
89
27 . Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
90
28 . Efekt vala na kuglicama
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
91
29 . Njihalo – torzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
92
30 . Valovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
93
31 . Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
94
1 . Brownovo gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
95
2 . Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
96
3 . Maxwellova raspodjela molekula idealnog plina po brzinama
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
97
4 . Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
98
5 . Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
99
6 . Mehanički ekvivalent topline
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
100
7 . Unutarnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
101
8 . Prijenos topline – Konvekcija (strujanje)
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
102
9 . Prijenos topline – Radijacija (zračenje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
103
10 . Prijenos topline – Kondukcija (vođenje topline)
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
104
11 . Izotermni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
105
12 . Izobarni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
106
13 . Izohorni proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
107
14 . Adiabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-09
108
15 . Carnotov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
109
16 . Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
110
17 . Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
111
18 . Četverotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
112
19 . Dieselov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
113
20 . Wankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
114
21 . Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
115
22 . Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
116
23 . Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
117
24 . Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
118
25 . Vrelište – Atmosferski tlak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
119
26 . Vrelište – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
120
27 . Atmosferski tlak – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
121
28 . Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
122
29 . Apsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
123
30 . Relativna vlaga
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
124
31 . Rosište
Predloži bolji prijevod
V. Elektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 19-05-21
125
1 . Wimshurst stroj
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
126
2 . Van de Graaffov generator
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
127
3 . Električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
128
4 . Naboj i električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
129
5 . Kondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
130
1 . Električne mreže
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
131
2 . Ohmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
132
3 . Unutarnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-01
133
4 . Kirchhoffovi zakoni
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
134
5 . Električni otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluvodiči Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
135
1 . Termistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
136
2 . Fotootpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
137
3 . Silicij
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
138
4 . Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
139
5 . Intrinsični poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
140
6 . Poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
141
7 . Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Električna struja kroz tekućine Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
142
1 . Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
143
2 . Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
144
3 . Olovo-kiselina baterije
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja kroz plinove i vakuum Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
145
1 . Ionizacija – izbijanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
146
2 . Ioniziranje
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
147
3 . U-I karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
148
4 . Elektrolučna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
149
5 . Ruhmkorffov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
150
6 . Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
151
7 . Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
152
8 . Crookesova cijev s malteškim križem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
153
9 . Faradayev eksperiment isisavanja plina iz cijevi
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
154
10 . Vatra svetog Ilije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
155
11 . Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
156
12 . Fluorescentna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
157
13 . Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
158
1 . Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
159
2 . Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
160
3 . Magnetno polje dugog ravnog vodiča
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
161
4 . Flemingovo pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
162
5 . Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
163
6 . Lentzovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
164
7 . Helmholtz zavojnica
Predloži bolji prijevod
XI. Izmjenična električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
165
1 . Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
166
2 . Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
167
3 . Serijski RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
168
4 . Paralelni RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
169
5 . Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
170
1 . Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
171
2 . Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
172
3 . Newtonov disk
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
173
4 . Youngov pokus
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
174
5 . Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
175
6 . Leća
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
176
7 . Konvergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
177
8 . Divergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
178
9 . Refrakcijske greške oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
179
10 . Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
180
11 . Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
181
12 . Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
182
13 . Kepler teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
183
14 . Galilejev teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
184
15 . Konkavno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
185
16 . Konveksno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
186
17 . Newtonov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
187
18 . Svjetlosni tok
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
188
19 . Jakost svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
189
20 . Jakost osvjetljenja
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
190
21 . Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
191
22 . Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
192
23 . Fotoelektrični učinak
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
193
24 . Elektromagnetni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
194
25 . Polarizacijski filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
195
26 . Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
196
1 . Michelson-Morleyev pokus
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
197
2 . Vremenska dilatacija
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
198
3 . Kontrakcija duljine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
199
1 . Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
200
2 . Rutherfordovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
201
3 . Bohrov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
202
4 . Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
203
5 . Comptonovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
204
6 . Franck-Hertz’ov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
205
1 . Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
206
2 . Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
207
3 . Nizovi radioaktivnih raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
208
4 . Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
209
1 . Pitagorin poučak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-08
210
2 . Radijan
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
211
3 . Jedinični krug
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
212
4 . Zbrajanje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Tko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
213
1 . Učitelj iz Moravske
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.