Fysica op school – HTML5

Foresla en bedre oversettelse Foresla en bedre oversettelse: www_nl.xml   nl.xml
Lag en annen sprakversjon Lag en annen sprakversjon: www_nl.xml   nl.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mechanica Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Hellend vlak
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referentiekader
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Parallellogram van krachten
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Schuifmaat
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Micrometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Beweging
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Vaste en losse katrol
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Katrollen
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Hefboom principe
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. De eerste wet van Newton
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. De tweede wet van Newton
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. De derde wet van Newton
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastische botsing
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Onelastische botsing
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Wet van behoud van energie
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Wiel van Maxwell
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Traagheidsmoment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Weerstand en wrijving
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtonpendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Wet van Archimedes
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-24
23
23. Cartesische duiker
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-31
24
24. Waterpas
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-16
25
25. Wet van de communicerende vaten
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
26
26. Druk
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
27
27. Pomp
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-08-30
28
28. Wet van Pascal
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
29
29. Hydraulische lifter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-21
30
30. Wet van Bernoulli
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-26
31
31. Liftkracht
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-03
32
32. Zwaartepunt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-03
33
33. Mechanisch evenwicht 1
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-14
34
34. Mechanisch evenwicht 2
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-07
35
35. Mechanisch evenwicht 3
Foresla en bedre oversettelse
II. Zwaartekrachtveld Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
1. Gravitatiewet van Newton
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
37
2. Gravitationele veldsterkte
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
3. Zwaartekrachtsveld
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
39
4. Valversnelling
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
5. Geografische coördinaten
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
41
6. Zwaartekrachtversnelling
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-07
42
7. Slinger van Foucault
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-01-04
43
8. Gewichtloosheid
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
44
9. Super lift
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
10. Vrije val
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
46
11. Buis van Newton
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
12. Samenstelling van bewegingen
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
13. Horizontale worp
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
14. Vrije val experiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
15. Vrije uitstroming uit een vat
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
16. Verticale worp
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
17. Projectielbeweging
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
18. Projectielbeweging – handgranaat
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-27
54
19. Baan van hemellichamen
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
55
20. Newton’s kanon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
56
21. Geostationaire satelliet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-08
57
22. Eerste wet van Kepler
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
58
23. Tweede wet van Kepler
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-10-01
59
24. Derde wet van Kepler – binnenste planeten
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
60
25. Derde wet van Kepler – buitenste planeten
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-02
61
26. Zonnestelsel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-05
62
27. Schijngestalten
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-02
63
28. Sterrenbeeld
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-14
64
29. Wetten van Kepler
Foresla en bedre oversettelse
III. Trillingen en golven Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-18
65
1. Oscillatoren
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-06
66
2. Cirkelbeweging
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-29
67
3. Trilling
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
68
4. Superpositie
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
69
5. Superpositie f1 = f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-17
70
6. Superpositie f1 ≈ f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
71
7. Fase
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
72
8. Blokgolf
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
73
9. Lissajousfiguur
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
10. Gedempte oscillator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
75
11. Gedwongen oscillator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-06
76
12. Slinger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
77
13. Slinger – Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
14. Harmonische oscillator
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
79
15. Harmonische oscillator – Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
80
16. Gekoppelde oscillatoren
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
17. Reflectie
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
82
18. Refractie
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
83
19. Transversale golven in een touw
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
84
20. Staande golf
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
85
21. Resonantie
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
22. Geluidssnelheid
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-02-04
87
23. Dopplereffect
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
88
24. Schokgolf
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-01
89
25. Principe van Huygens-Fresnel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-30
90
26. Golf slinger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
27. Staande golf
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
92
28. Pendulum golven
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
93
29. Golvenapparaat voor transversale golven
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
94
30. Golf
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-30
95
31. Geluid
Foresla en bedre oversettelse
IV. Thermodynamica en Molecuulfysica Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
96
1. Brownse beweging
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
97
2. Diffusie
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-12-22
98
3. Interactive tussen atomen
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
99
4. Maxwell-Boltzmann-verdeling
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-05
100
5. Galileithermometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
101
6. Temperatuurschaal
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
102
7. Mechanisch equivalent van warmte
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-10
103
8. Inwendige energie
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
104
9. Flow (konvekce)
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
105
10. Straling (radiatie)
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
106
11. Geleiding (conductie)
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
107
12. Isotherm proces
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-14
108
13. Isobaar proces
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
109
14. Isochoor proces
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
110
15. Adiabatisch proces
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-09
111
16. Carnotproces
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-02
112
17. Stoomlocomotief
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
113
18. Tweetaktmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
114
19. Viertaktmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
115
20. Dieselmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
116
21. Wankelmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
117
22. Perpetuum mobile
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
118
23. Drinkend vogeltje
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
119
24. Refrigerator
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
120
25. Capillariteit
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
26. Kookpunt – Luchtdruk
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
27. Kookpunt – Hoogte
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
28. Luchtdruk – Hoogte
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
29. Aardatmosfeer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
30. Absolute vochtigheid
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
126
31. Relatieve vochtigheid
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
127
32. Dauwpunt
Foresla en bedre oversettelse
V. Elektrostatica Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-21
128
1. Elektriseermachine van Wimshurst
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-29
129
2. Vandegraaffgenerator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
130
3. Elektrisch veld
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
131
4. Elektrisch veld en veldsterkte
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
132
5. Condensator
Foresla en bedre oversettelse
VI. Elektrische stroom Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-05
133
1. Spanning, stroom en weerstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-01
134
2. Elektrisch netwerk
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-17
135
3. Wet van Ohm
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
136
4. Inwendige weerstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-12-01
137
5. Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
138
6. Elektrische weerstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-18
139
7. Temperatuurcoëfficiënt
Foresla en bedre oversettelse
VII. Halfgeleider Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
140
1. Thermistor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
141
2. Lichtgevoelige weerstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-17
142
3. Silicium
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-14
143
4. Generatie van een elektron – gat paar
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-13
144
5. Intrinsieke halfgeleider
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-19
145
6. Halfgeleider
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-03
146
7. Bruggelijkrichter
Foresla en bedre oversettelse
VIII. Stroomgeleiding vloeistoffen Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-07
147
1. Dissociatie
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-06
148
2. Elektrolyse
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
149
3. Loodaccu
Foresla en bedre oversettelse
IX. Elektriciteit in gassen en vacuüm Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-26
150
1. Ionisatie – ontladen van de elektroscoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
151
2. Gasontlading
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
152
3. Stroom-spanning karakteristieken
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
153
4. Vlamboog
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
154
5. Vonkinductor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
155
6. Kathodestraal
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
156
7. Oscilloscoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
157
8. Crookes-buis – Maltezer kruis
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
158
9. Elektrische ontlading in lucht.
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
159
10. Sint-Elmusvuur
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
160
11. Neonsignaallamp
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-25
161
12. Fluorescentielamp
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
162
13. Bliksembeveiliging
Foresla en bedre oversettelse
X. Magnetisch veld Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
163
1. Magneet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
164
2. Ferromagnetisme
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-21
165
3. Magneetveld rond stroomdraad
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-21
166
4. Linkerhandregel van Fleming
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-01
167
5. Elektromagnetische inductie
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
168
6. Wet van Lenz
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-20
169
7. Helmholtz-spoelen
Foresla en bedre oversettelse
XI. Wisselstroom Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
170
1. Alternator en dynamo
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-10
171
2. Driefasengenerator
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-08
172
3. Transformator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-09-29
173
4. Slinger van von Waltenhofen
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-14
174
5. Eenvoudige wisselstroomschakeling
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
175
6. RLC seriekring
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
176
7. RLC-parallelkring
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-07
177
8. Foresla en bedre oversettelse
Foresla en bedre oversettelse
XII. Optica Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
178
1. Prisma
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-21
179
2. Subtractieve en additieve kleurmenging
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
180
3. Newtonschijf
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
181
4. Tweespletenexperiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
182
5. Spiegels
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
183
6. Lens
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
184
7. Positieve lens
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
185
8. Negatieve lens
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
186
9. Visuele gebreken
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
187
10. Accommodatie
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-26
188
11. Loep
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
189
12. Microscoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
190
13. Keplertelescoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
191
14. Hollandse kijker
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
192
15. Holle spiegel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
193
16. Bolle spiegel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-28
194
17. Newtontelescoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
195
18. Lichtstroom
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
196
19. Lichtsterkte
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
197
20. Verlichtingssterkte
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-14
198
21. Zwarte straler
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
199
22. Zwarte straler – model
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-19
200
23. Foto-elektrisch effect
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-23
201
24. Electromagnetische golven
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-11
202
25. Polarisatiefilter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
203
26. Röntgenbuis
Foresla en bedre oversettelse
XIII. Speciale relativiteitstheorie Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-21
204
1. Michelson-Morley-experiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
205
2. Tijddilatatie
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
206
3. Lengtecontractie
Foresla en bedre oversettelse
XIV. Atoomfysica Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-28
207
1. Atoommodel
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
208
2. Rutherford goud folie experiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
209
3. Atoommodel van Bohr
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
210
4. Spectroscoop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-04
211
5. Compton-effect
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-17
212
6. Franck–Hertz experiment
Foresla en bedre oversettelse
XV. Kernfysica Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
213
1. Straling
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
214
2. Vervalwet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-12
215
3. Radioactief verval (series)
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
216
4. Kernreactie
Foresla en bedre oversettelse
XVI. Wiskunde Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-16
217
1. Stelling van Pythagoras
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-08
218
2. Radian
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
219
3. Eenheidscirkel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-26
220
4. Optellen van Vectoren
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-14
221
5. Bord van Galton
Foresla en bedre oversettelse
XVII. Wie ben ik Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
222
1. Leraar uit Moravië
Foresla en bedre oversettelse