Fysikk på skolen – HTML5

Foresla en bedre oversettelse Foresla en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen sprakversjon Lag en annen sprakversjon: www_no.xml   no.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Start Domino Czech Republic
I. Mekanikk Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referansesystem
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Skyvelære
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Sirkelbevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Talje
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Taljer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Vektstang
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. Newtons første lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. Newtons andre lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastisk kollisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Uelastisk kollisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Energiprinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Maxwells pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Treghetsmoment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Friksjon og luftmotstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtons vugge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Arkimedes’ prinsipp
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-08-23
23
23. Hydrostatisk trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-24
24
24. Kartesisk dykkar
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-31
25
25. Vaterpass
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-16
26
26. Kommuniserende rør
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-07-31
27
27. Hydrostatisk paradoks
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
28
28. Trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
29
29. Pumpe
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-08-30
30
30. Pascal lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
31
31. Hydraulisk løfter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-21
32
32. Bernoulli-prinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-26
33
33. Løft
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-03
34
34. Massesentrum
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-03
35
35. Mekanisk likevekt 1
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-14
36
36. Mekanisk likevekt 2
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-07
37
37. Mekanisk likevekt 3
Foresla en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
1. Newtons tyngdelov
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
39
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
3. Gravitasjonsfelt
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
41
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
42
5. Geografiske koordinater
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
43
6. Tyngdens akselerasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-07
44
7. Foucaults pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-01-04
45
8. Vektløshet
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
46
9. Super heis
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
10. Fritt fall
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
48
11. Fallrør for vakuum
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
13. Horisontal kast
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
14. Fritt fall eksperiment
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
15. Vanntrykk og vannfart
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
16. Vertikal kast
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
54
17. Prosjektil-bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-15
55
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-27
56
19. Baner
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
57
20. Newtons kanon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
58
21. Geostasjonær satellitt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-08
59
22. Keplers 1. lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
60
23. Keplers 2. lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-10-01
61
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
62
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-02
63
26. Solsystemet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-05
64
27. Månefase
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-02
65
28. Stjernebilde
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-14
66
29. Keplers lover
Foresla en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-18
67
1. Oscillatorer
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-06
68
2. Sirkelbevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
69
3. Mekaniske svingninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
70
4. Superposisjonsprinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
71
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-17
72
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
73
7. Fase
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
74
8. Firkantbølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
75
9. Lissajous-kurven
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
76
10. Dempete svingninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
77
11. Tvungen svingning
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-06
78
12. Pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-02
79
13. Pendel – Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-29
80
14. Harmonisk oscillator
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
81
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
82
16. Koblede oscillatorer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
83
17. Refleksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
84
18. Refraksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-27
85
19. Refleksjon av bølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
86
20. Stående bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
87
21. Resonans
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
88
22. Lydens hastighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-02-04
89
23. Dopplereffekt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-30
90
24. Sjokkbølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-01
91
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-30
92
26. Bølge pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
93
27. Stående bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
94
28. Galileos pendel
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
95
29. Bølgemaskin tversbølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
96
30. Bølge
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-30
97
31. Lyd
Foresla en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
98
1. Brownsk bevegelse
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-10
99
2. Diffusjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-12-22
100
3. Atomære vekselvirkninger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-20
101
4. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-05
102
5. Galileo-thermometer
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
103
6. Temperaturskala
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
104
7. Varmens mekaniske ekvivalent
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-10
105
8. Indre energi
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
106
9. Varmeoverføring – konveksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
107
10. Varmeoverføring – stråling
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-12
108
11. Varmeoverføring – varmeledning
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
109
12. Isotermprosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-14
110
13. Isobar prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-16
111
14. Isokor prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
112
15. Adiabatisk prosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-09
113
16. Carnotprosess
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-08-02
114
17. Damplokomotiv
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
115
18. Totaktsmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-13
116
19. Firetaktsmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
117
20. Dieselmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
118
21. Wankelmotor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
119
22. Perpetuum mobile
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-23
120
23. Drikkefugl
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
121
24. Kjøleskap
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
122
25. Kapillaritet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
26. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
27. Kokepunkt – Høgde over havet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
28. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
126
29. Jordens atmosfære
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
127
30. Absolutt luftfuktighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
128
31. Relativ luftfuktighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
129
32. Duggpunkt
Foresla en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foresla en bedre oversettelse
Start 19-05-21
130
1. Wimshurst Maskin
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-03-29
131
2. Van de Graaff-generator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
132
3. Elektrisk felt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
133
4. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
134
5. Kondensator
Foresla en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-05
135
1. Spenning, strøm og motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-10-01
136
2. Elektronisk krets
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-17
137
3. Ohms lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
138
4. Indre motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-12-01
139
5. Kirchhoffs lover
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
140
6. Elektrisk motstand
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-18
141
7. Temperaturkoeffisient
Foresla en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-25
142
1. Termistor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
143
2. Photoresistor
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-17
144
3. Silisium
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-14
145
4. Rekombinasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-13
146
5. Intrensik halvleder
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-19
147
6. Halvleder
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-03
148
7. Brolikeretter
Foresla en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-07
149
1. Dissosiasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-06
150
2. Elektrolyse
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
151
3. Blyakkumulator
Foresla en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-26
152
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-19
153
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
154
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
155
4. Lysbue
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
156
5. Ruhmkorffs induktor
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-28
157
6. Elektronstråle
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-01
158
7. Oscilloskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-30
159
8. Maltese Cross Tube
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
160
9. Regioner i Crookes rør
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
161
10. Sankt Elms ild
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
162
11. Neonlampe
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-25
163
12. Lysrør
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
164
13. Lynvern beskyttelse
Foresla en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
165
1. Magnet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-15
166
2. Ferromagnetisme
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-21
167
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-21
168
4. Venstre regel Fleming hånd
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-01
169
5. Elektromagnetisk induksjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
170
6. Lenz’ lov
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-20
171
7. Teltronrør
Foresla en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-11
172
1. Alternator og dynamo
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-10
173
2. 3-fase generator
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-08
174
3. Transformator
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-09-29
175
4. Virvelstrøm
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-14
176
5. Vekselstrøm i kondensator og spole
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
177
6. RLC-seriekrets
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-03-19
178
7. RLC-parallellkrets
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-09-20
179
8. Svingekrets
Foresla en bedre oversettelse
XII. Optikk Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
180
1. Prisme
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-21
181
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-24
182
3. Newton’s fargehjulet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
183
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
184
5. Speil
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
185
6. Optisk linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
186
7. Konveks linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
187
8. Konkav linse
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
188
9. Optisk defekt i øyet
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-24
189
10. Akkommodasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-26
190
11. Lupe
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-25
191
12. Mikroskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
192
13. Keplers kikkert
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-27
193
14. Galileo kikkert
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
194
15. Konkave speil
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
195
16. Konveks spejl
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-03-28
196
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
197
18. Lysflux
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-06
198
19. Lysstyrke
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-16
199
20. Belysningsstyrke
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-14
200
21. Svart legeme
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-02
201
22. Vart legeme – modell
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-19
202
23. Fotoelektrisk effekt
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-23
203
24. Elektromagnetiske bølger
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-04-11
204
25. Polariserande filter
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-06-10
205
26. Røntgenrør
Foresla en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-21
206
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
207
2. Tidsdilatasjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
208
3. Lengdekontraksjon
Foresla en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-28
209
1. Atom Model
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
210
2. Gullfolieeksperimentet
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-06-07
211
3. Bohrs atommodell
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-10
212
4. Spektroskop
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-04
213
5. Comptonspredning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-02-17
214
6. Franck-Hertz eksperiment
Foresla en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-31
215
1. Stråling
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-14
216
2. Radioaktiv nedbrytning
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-05-12
217
3. Nedbrytningskjeden
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-01-14
218
4. Kjernereaksjon
Foresla en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foresla en bedre oversettelse
Start 18-09-16
219
1. Pythagoras’ læresetning
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-04
220
2. Pi
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-08
221
3. Radian
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-04-13
222
4. Enhetssirkelen
Foresla en bedre oversettelse
Start 18-07-26
223
5. Vektoraddisjon
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-05-05
224
6. Buffons nål
Foresla en bedre oversettelse
Start 19-11-14
225
7. Plinko sannsynlighet
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-04-14
226
8. Möbius’ bånd
Foresla en bedre oversettelse
Start 20-07-07
227
9. Det greske alfabetet
Foresla en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foresla en bedre oversettelse
Start 17-11-26
228
1. Lærer fra Moravia
Foresla en bedre oversettelse
Start 17-12-01
229
2. Lærer fra Moravia
Foresla en bedre oversettelse