Fysikk på skolen – HTML5

Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-15
3
3. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-11-22
6
6. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
7
7. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
8
8. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
9
9. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
10
10. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-20
11
11. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
13
13. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
14
14. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
15
15. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
16
16. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
17
17. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
18
18. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
19
19. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
20
20. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
21
21. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
22
22. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
23
23. Kommuniserende rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
24
24. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
25
25. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
26
26. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
27
27. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
28
28. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
29
29. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
30
30. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
31
31. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-02-25
32
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
33
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
34
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
35
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
36
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-24
37
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
38
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
39
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
40
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-09
41
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
42
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
43
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
44
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
45
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
46
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
47
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
48
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-02
49
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
50
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
51
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-27
52
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
53
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
54
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
55
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
56
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
57
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
58
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
59
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
60
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
61
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
62
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
63
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
64
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
65
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
66
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
67
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
68
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
69
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-27
70
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
71
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-23
72
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
73
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
74
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
75
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
76
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
77
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
78
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
79
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
80
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
81
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
82
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-18
83
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
84
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
85
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
86
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
87
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
88
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
89
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
90
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
91
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
92
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
93
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
94
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
95
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-03
96
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
97
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
98
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
99
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
100
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
101
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
102
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
103
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
104
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
105
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
106
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
107
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
108
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
109
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
110
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
111
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
113
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
114
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
115
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
116
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
117
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
118
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
119
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
120
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
121
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
122
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-02
123
1. Van de Graaff-generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-18
124
2. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
125
3. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
126
4. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
127
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
128
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
129
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
130
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
131
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
132
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
133
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
134
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
135
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
136
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
137
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
138
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
139
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
140
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
141
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
142
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
143
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
144
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
145
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
146
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
147
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
148
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
149
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
150
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
151
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
152
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
153
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
154
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
156
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
157
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
158
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
160
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
161
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
162
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
163
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
164
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
165
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
166
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-22
167
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
168
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
169
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-29
170
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
171
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-23
172
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
173
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-05
174
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
175
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
176
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
177
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
179
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
180
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
181
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
182
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
183
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
184
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
185
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
186
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
187
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
188
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
191
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
192
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
193
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
194
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
195
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
196
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
197
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
198
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
200
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
201
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
202
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
203
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
204
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
205
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
206
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-26
207
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-22
208
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
209
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
210
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.