Fysikk på skolen – HTML5

Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
3
3. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
6
6. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
7
7. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
8
8. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
9
9. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
10
10. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
11
11. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
13
13. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
16
16. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
17
17. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-07
18
18. Treghetsmoment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
19
19. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
20
20. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
21
21. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
22
22. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
23
23. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
24
24. Kommuniserende rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
25
25. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
26
26. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
27
27. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
28
28. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
29
29. Løft
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
30
30. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
31
31. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
32
32. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
33
33. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
34
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
35
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
37
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
39
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
40
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
41
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
42
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
43
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
44
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
46
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
52
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
53
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
54
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
55
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
56
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
57
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
58
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
59
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
60
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
61
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
62
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
63
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
64
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
65
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
66
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
67
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-17
68
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
69
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
70
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
71
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
72
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
73
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-06
74
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
75
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
76
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
77
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
78
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
79
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
80
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
81
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
82
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
83
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
84
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
85
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
87
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
88
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
89
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
90
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
92
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
93
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
94
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
95
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
96
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
97
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
98
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
99
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
100
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
101
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
102
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
103
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
104
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
105
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
106
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
107
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-09
108
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
109
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
110
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
111
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
112
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
113
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
115
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
116
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
117
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
118
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
119
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
120
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
125
1. Van de Graaff-generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
126
2. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
127
3. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
128
4. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
129
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
130
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
131
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
132
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
133
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
134
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
135
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
136
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
137
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
138
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
139
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
140
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
141
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
142
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
143
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
144
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
145
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
146
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
147
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
148
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
149
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
150
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
151
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
152
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
153
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
154
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
155
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
156
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
157
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
158
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
159
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
160
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
161
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
162
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
163
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
164
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
165
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
166
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
167
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
168
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
169
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
170
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
171
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
172
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
173
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
174
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
175
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
176
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
177
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
178
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
179
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
180
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
181
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
182
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
183
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
184
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
185
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
186
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
187
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
188
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
189
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
190
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
191
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
192
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
193
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
194
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
195
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
196
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
197
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
198
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
199
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
200
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
201
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
202
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
203
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
204
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
205
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
206
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
207
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
208
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-08
209
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
210
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
211
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
212
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.