Fysikk på skolen – HTML5

Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referansesystem
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Treghetsmoment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
23
23. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
24
24. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
25
25. Kommuniserende rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
26
26. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
27
27. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-08-30
28
28. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
29
29. Hydraulisk løfter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
30
30. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
31
31. Løft
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
32
32. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
33
33. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
34
34. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
35
35. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
37
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
39
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
41
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
42
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
43
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
44
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
46
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
54
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
55
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
56
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
57
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
58
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
59
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
60
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
61
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
62
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
63
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
64
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
65
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
66
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
67
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
68
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
69
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-17
70
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
71
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
72
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
73
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
75
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-06
76
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
77
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
79
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
80
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
82
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
83
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
84
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
85
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 20-02-04
87
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
88
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
89
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-30
90
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
92
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
93
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
94
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
95
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
96
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
97
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-12-22
98
3. Atomære vekselvirkninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
99
4. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
100
5. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
101
6. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
102
7. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
103
8. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
104
9. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
105
10. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
106
11. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
107
12. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
108
13. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
109
14. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
110
15. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-09
111
16. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
112
17. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
113
18. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
114
19. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
115
20. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
116
21. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
117
22. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
118
23. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
119
24. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
120
25. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
26. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
27. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
28. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
29. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
30. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
126
31. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
127
32. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-21
128
1. Wimshurst Maskin
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
129
2. Van de Graaff-generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
130
3. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
131
4. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
132
5. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 20-03-05
133
1. Spenning, strøm og motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
134
2. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-17
135
3. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
136
4. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
137
5. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
138
6. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-18
139
7. Temperaturkoeffisient
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
140
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
141
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
142
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
143
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
144
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
145
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
146
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
147
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
148
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
149
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
150
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
151
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
152
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
153
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
154
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
155
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
156
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
157
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
158
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
159
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
160
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
161
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
162
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
163
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
164
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
165
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
166
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
167
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
168
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
169
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
170
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
171
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 20-03-14
172
3. Vekselstrøm i kondensator og spole
Foreslå en bedre oversettelse
Start 20-03-19
173
4. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 20-03-19
174
5. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
175
6. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-09-29
176
7. Virvelstrøm
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
177
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
178
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
179
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
180
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
181
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
182
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
183
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
184
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
185
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
186
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
187
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
188
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
189
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
190
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
191
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
192
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
193
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
194
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
195
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
196
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
197
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
198
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
199
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
200
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
201
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
202
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
203
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
204
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
205
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
206
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
207
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
208
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
209
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
210
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
211
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
212
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
213
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
214
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
215
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
216
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-08
217
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
218
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
219
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-14
220
5. Plinko sannsynlighet
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
221
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse