Fizyka w szkole – HTML5

Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml

I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
2
2. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
3
3. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
4
4. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
5
5. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
6
6. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
7
7. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
8
8. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
9
9. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
10
10. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
11
11. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
12
12. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
13
13. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
14
14. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
15
15. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
16
16. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
17
17. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-07
18
18. Moment bezwładności
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
19
19. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
20
20. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
21
21. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
22
22. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
23
23. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-16
24
24. Naczynia połączone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
25
25. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
26
26. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
27
27. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
28
28. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-26
29
29. Siła nośna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
30
30. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
31
31. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
32
32. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
33
33. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
34
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
35
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
36
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
37
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
38
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
39
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
40
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
41
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
42
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
43
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
44
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
45
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
46
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
47
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
48
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
49
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
50
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
51
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
52
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
53
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
54
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
55
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
56
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
57
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
58
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
59
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
60
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
61
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
62
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
63
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
64
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
65
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
66
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
67
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-17
68
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
69
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
70
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
71
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
72
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
73
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-06
74
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
75
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
76
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
77
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
78
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
79
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
80
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
81
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
82
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
83
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
84
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
85
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
86
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
87
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
88
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
89
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
90
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
91
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
92
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
93
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
94
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
95
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
96
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
97
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
98
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
99
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
100
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
101
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
102
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
103
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
104
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
105
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
106
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
107
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-09
108
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
109
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
110
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
111
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
112
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
113
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
115
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
116
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
117
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
118
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
119
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
120
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
121
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
122
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
123
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
124
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-21
125
1. Maszyna Wimshursta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
126
2. Generator Van de Graaffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
127
3. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
128
4. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
129
5. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
130
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-17
131
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
132
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-01
133
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
134
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
135
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
136
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
137
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
138
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
139
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
140
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
141
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
142
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
143
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
144
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
145
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
146
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
147
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
148
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
149
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
150
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
151
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
152
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
153
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
154
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
155
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
156
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
157
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
158
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
159
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
160
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
161
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
162
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
163
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
164
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
165
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
166
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
167
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
168
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
169
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
170
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
171
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
172
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
173
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
174
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
175
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
176
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
177
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
178
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
179
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
180
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
181
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
182
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
183
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
184
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
185
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
186
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
187
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
188
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
189
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
190
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
191
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
192
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
193
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
194
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
195
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
196
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-17
197
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
198
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
199
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
200
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
201
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
202
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
203
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
204
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
205
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
206
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
207
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
208
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
209
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-08
210
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
211
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
212
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
213
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.