Fizyka w szkole – HTML5

Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml

I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
2
2. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-15
3
3. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
4
4. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
5
5. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-11-22
6
6. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
7
7. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
8
8. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
9
9. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
10
10. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-20
11
11. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
12
12. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
13
13. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-27
14
14. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-27
15
15. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
16
16. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
17
17. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
18
18. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
19
19. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
20
20. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
21
21. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
22
22. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-16
23
23. Naczynia połączone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
24
24. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
25
25. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
26
26. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
27
27. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
28
28. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
29
29. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
30
30. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
31
31. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-02-25
32
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
33
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
34
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
35
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
36
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-24
37
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
38
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
39
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
40
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-09
41
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
42
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
43
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
44
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
45
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
46
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
47
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
48
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-02
49
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
50
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
51
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-27
52
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
53
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
54
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
55
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
56
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
57
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
58
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
59
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
60
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
61
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
62
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
63
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
64
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
65
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
66
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
67
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
68
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
69
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-27
70
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
71
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-23
72
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
73
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
74
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
75
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
76
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
77
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
78
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
79
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
80
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
81
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
82
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-18
83
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
84
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
85
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
86
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
87
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
88
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
89
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
90
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
91
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
92
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
93
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
94
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
95
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-03
96
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
97
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
98
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
99
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
100
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
101
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
102
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
103
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
104
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
105
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
106
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
107
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
108
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
109
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
110
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
111
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
113
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
114
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
115
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
116
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
117
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
118
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
119
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
120
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
121
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
122
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-02
123
1. Generator Van de Graaffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-18
124
2. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
125
3. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
126
4. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
127
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-17
128
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
129
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-01
130
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
131
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
132
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
133
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
134
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
135
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
136
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
137
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
138
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
139
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
140
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
141
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
142
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
143
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
144
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
145
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
146
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
147
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
148
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
149
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
150
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
151
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
152
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
153
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
154
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
155
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
156
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
157
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
158
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
159
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
160
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
161
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
162
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
163
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
164
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
165
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
166
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-22
167
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
168
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
169
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-29
170
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
171
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-23
172
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-29
173
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-05
174
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
175
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
176
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
177
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
179
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
180
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
181
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
182
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
183
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
184
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
185
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
186
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
187
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
188
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
189
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
190
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
191
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
192
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
193
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-17
194
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
195
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
196
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
197
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
198
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
200
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
201
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
202
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
203
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
204
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
205
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
206
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-26
207
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-22
208
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
209
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
210
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.