Fysik i skolan – HTML5

Föreslå en bättre översättning Föreslå en bättre översättning: www_se.xml   se.xml
Skapa översättning Skapa översättning: www_se.xml   se.xml

I. Mekanik Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-19
1
1. Lutande plan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-15
3
3. Skjutmått
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-18
5
5. Rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-11-22
6
6. Cirkelrörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
7
7. Block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-09
8
8. Talja och block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
9
9. Hävstångsprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
10
10. Newtons första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-20
11
11. Newtons andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
13
13. Fysikaliskt arbete
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-27
14
14. Elastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-27
15
15. Oelastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-16
16
16. Energiprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
17
17. Maxwells hjul
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-04
18
18. Friktion och dra
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
19
19. Newtons vagga
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-11
20
20. Arkimedes princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-24
21
21. Dykaren
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-31
22
22. Vattenpass
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-16
23
23. Kommunicerande kärl
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
24
24. Tryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
25
25. Pump
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
26
26. Pascals princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
27
27. Bernoullis ekvation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-03
28
28. Masscentrum
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-03
29
29. Statisk jämvikt 1
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-14
30
30. Statisk jämvikt 2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-07
31
31. Statisk jämvikt 3
Föreslå en bättre översättning
II. Gravitationsfält Föreslå en bättre översättning
Start 19-02-25
32
1. Newtons gravitationslag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-30
33
2. Fältstyrkan
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
34
3. Gravitationsfält
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
35
4. G-krafter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
36
5. Geografiska koordinater
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-24
37
6. Tyngdacceleration
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-07
38
7. Foucaultpendel
Föreslå en bättre översättning
Start 19-01-04
39
8. Tyngdlöshet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
40
9. Superhiss
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-09
41
10. Fritt fall
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
42
11. Fritt fall i vakuum
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-13
43
12. Sammansatt rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
44
13. Kaströrelse – horisontell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
45
14. Fritt fall experimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
46
15. Vattentryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-13
47
16. Kaströrelse – vertikal
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
48
17. Kaströrelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-02
49
18. Kaströrelse – handgranat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-27
50
19. Banan för himlakroppar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
51
20. Newtons kanon
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-27
52
21. Geosynkron satellit
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-08
53
22. Keplers första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
54
23. Keplers andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-10-01
55
24. Keplers tredje lag – inre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
56
25. Keplers tredje lag – yttre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
57
26. Solsystemet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-05
58
27. Månfas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-02
59
28. Stjärnbild
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-14
60
29. Keplers lagar
Föreslå en bättre översättning
III. Svängningar och vågor Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-18
61
1. Oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-06
62
2. Cirkulär rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
63
3. Oscillation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
64
4. Superposition
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
65
5. Superposition f1 = f2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
66
6. Superposition f1 ≈ f2
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
67
7. Fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
68
8. Fyrkantsvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
69
9. Lissajouskurva
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-27
70
10. Dämpad harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
71
11. Tvingad svängning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-23
72
12. Plan pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
73
13. Plan pendel – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
74
14. Harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
75
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
76
16. Kopplade oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
77
17. Reflexion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
78
18. Refraktion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
79
19. Reflektion av vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
80
20. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
81
21. Resonans
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
82
22. Ljudhastighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-18
83
23. Dopplereffekt
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
84
24. Chockvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
85
25. Huygens princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
86
26. Pendel vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
87
27. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
88
28. Galileos pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
89
29. Vågrörelseapparat handmodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
90
30. Vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-30
91
31. Ljud
Föreslå en bättre översättning
IV. Termodynamik och molekylfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
92
1. Brownsk rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
93
2. Diffusion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
94
3. Maxwell–Boltzmannfördelning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
95
4. Galileotermometer
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-03
96
5. Temperaturskalor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-04
97
6. Joules värmeapparat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-10
98
7. Inre energi
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
99
8. Konvektion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
100
9. Värmestrålning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
101
10. Värmeledning (konduktion)
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
102
11. Isoterm process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
103
12. Isobarisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
104
13. Isokor process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
105
14. Adiabatisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
106
15. Carnot cykel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-02
107
16. Ånglok
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
108
17. Tvåtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
109
18. Fyrtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
110
19. Dieselmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
111
20. Wankelmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
112
21. Evighetsmaskin
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
113
22. Drickande fågel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
114
23. Kylskåp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
115
24. Kapillärkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
116
25. Kokpunkt – Lufttryck
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
117
26. Kokpunkt – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
118
27. Lufttryck – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
119
28. Jordens atmosfär
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
120
29. Absolut fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
121
30. Relativ fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
122
31. Daggpunkt
Föreslå en bättre översättning
V. Elektrostatik Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-02
123
1. Van de Graaff-generator
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-18
124
2. Elektriskt fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
125
3. Laddningar och fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
126
4. Kondensator
Föreslå en bättre översättning
VI. Elektrisk ström Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-01
127
1. Elektrisk krets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-17
128
2. Ohms lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
129
3. Inre resistans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-01
130
4. Kirchhoffs lagar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
131
5. Elektriskt motstånd
Föreslå en bättre översättning
VII. Halvledare Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
132
1. Thermistor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
133
2. Fotomotstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-17
134
3. Kisel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-14
135
4. Generation elektron-hål-par
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-13
136
5. intrinsic halvledar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-19
137
6. Halvledare
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
138
7. Helvågslikriktare
Föreslå en bättre översättning
VIII. Elektrisk ström i vätska Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-07
139
1. Dissociation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-06
140
2. Elektrolys
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
141
3. Blyackumulator
Föreslå en bättre översättning
IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-26
142
1. Jonisering – utmatning av ett elektroskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
143
2. Elektriska urladdningar i gaser
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
144
3. IV-kurvan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
145
4. Ljusbåge
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
146
5. Ruhmkorff-spole
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
147
6. Katodstrålar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
148
7. Oscilloskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
149
8. Crookes-rör – Malteserkors
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
150
9. Ëlektrisk urladdning i luft
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
151
10. Sankt Elmseld
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
152
11. Glimlampa
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
153
12. Lysrör
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
154
13. Överspänningsskydd
Föreslå en bättre översättning
X. Magnetfält Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
156
2. Ferromagnetism
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-21
157
3. Magnetfält från rak strömförande ledare
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
158
4. Flemings vänsterhandsregel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetisk induktion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
160
6. Lenz lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-20
161
7. Helmholtzspole
Föreslå en bättre översättning
XI. Växelström Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
162
1. Generator och dynamo
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-10
163
2. Generator 3-fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
164
3. RLC seriekrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
165
4. RLC parallellkrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
166
5. Transformator
Föreslå en bättre översättning
XII. Optik Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-22
167
1. Prisma
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-21
168
2. Subtraktiv och additiv färgblandning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
169
3. Newtons färghjul
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-29
170
4. Dubbelspaltsexperimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
171
5. Speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-23
172
6. Lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-29
173
7. Konvex lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-05
174
8. Konkav lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
175
9. Synfel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
176
10. Ackommodation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-26
177
11. Förstoringsglas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
178
12. Microscoop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
179
13. Kepler teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
180
14. Galilei teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-15
181
15. Konkava speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-15
182
16. Konvexa speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-28
183
17. Newtonteleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
184
18. Ljusflöde
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
185
19. Ljusstyrka
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
186
20. Illuminans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-14
187
21. Svartkropp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
188
22. Svartkropp – modell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrisk effekt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetisk våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-11
191
25. Polariseringsfilter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
192
26. Röntgenrör
Föreslå en bättre översättning
XIII. Speciella relativitetsteorin Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
193
1. Michelson–Morleys experiment
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-17
194
2. Tidsdilatation
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
195
3. Längdkontraktion
Föreslå en bättre översättning
XIV. Atomfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-28
196
1. Atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
197
2. Rutherfordspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
198
3. Bohrs atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
199
4. Spectroscope
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-04
200
5. Comptonspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-17
201
6. Franck-Hertz försök
Föreslå en bättre översättning
XV. Kärnfysik Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
202
1. Strålning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
203
2. Sönderfallslagen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
204
3. Radioaktiva sönderfallsserier
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
205
4. Kärnreaktion
Föreslå en bättre översättning
XVI. Matematik Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-16
206
1. Pythagoras sats
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-26
207
2. Radian
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-22
208
3. Enhetscirkel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-26
209
4. Vektoraddition
Föreslå en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
210
1. Lärare från Mähren
Föreslå en bättre översättning
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.