Fysik i skolan – HTML5

Föreslå en bättre översättning Föreslå en bättre översättning: www_se.xml   se.xml
Skapa översättning Skapa översättning: www_se.xml   se.xml

I. Mekanik Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-19
1
1 . Lutande plan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-07
2
2 . Kraftparallellogram
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
3
3 . Skjutmått
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
4
4 . Mikrometer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-18
5
5 . Rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
6
6 . Cirkelrörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
7
7 . Block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-09
8
8 . Talja och block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
9
9 . Hävstångsprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
10
10 . Newtons första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
11
11 . Newtons andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
12
12 . Newtons tredje lag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
13
13 . Fysikaliskt arbete
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
14
14 . Elastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
15
15 . Oelastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-16
16
16 . Energiprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
17
17 . Maxwells hjul
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-07
18
18 . Tröghetsmoment
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
19
19 . Friktion och dra
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
20
20 . Newtons vagga
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-11
21
21 . Arkimedes princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-24
22
22 . Dykaren
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-31
23
23 . Vattenpass
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-16
24
24 . Kommunicerande kärl
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
25
25 . Tryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
26
26 . Pump
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
27
27 . Pascals princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
28
28 . Bernoullis ekvation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-26
29
29 . Lyftkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-03
30
30 . Masscentrum
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-03
31
31 . Statisk jämvikt 1
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-14
32
32 . Statisk jämvikt 2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-07
33
33 . Statisk jämvikt 3
Föreslå en bättre översättning
II. Gravitationsfält Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
34
1 . Newtons gravitationslag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
35
2 . Fältstyrkan
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
36
3 . Gravitationsfält
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
37
4 . G-krafter
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
38
5 . Geografiska koordinater
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
39
6 . Tyngdacceleration
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-07
40
7 . Foucaultpendel
Föreslå en bättre översättning
Start 19-01-04
41
8 . Tyngdlöshet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
42
9 . Superhiss
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
43
10 . Fritt fall
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
44
11 . Fritt fall i vakuum
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
45
12 . Sammansatt rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
46
13 . Kaströrelse – horisontell
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
47
14 . Fritt fall experimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
48
15 . Vattentryck
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
49
16 . Kaströrelse – vertikal
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
50
17 . Kaströrelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
51
18 . Kaströrelse – handgranat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-27
52
19 . Banan för himlakroppar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
53
20 . Newtons kanon
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
54
21 . Geosynkron satellit
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-08
55
22 . Keplers första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
56
23 . Keplers andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-10-01
57
24 . Keplers tredje lag – inre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
58
25 . Keplers tredje lag – yttre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
59
26 . Solsystemet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-05
60
27 . Månfas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-02
61
28 . Stjärnbild
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-14
62
29 . Keplers lagar
Föreslå en bättre översättning
III. Svängningar och vågor Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-18
63
1 . Oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-06
64
2 . Cirkulär rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-29
65
3 . Oscillation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
66
4 . Superposition
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
67
5 . Superposition f1 = f2
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-17
68
6 . Superposition f1 ≈ f2
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
69
7 . Fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
70
8 . Fyrkantsvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
71
9 . Lissajouskurva
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
72
10 . Dämpad harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
73
11 . Tvingad svängning
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-06
74
12 . Plan pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
75
13 . Plan pendel – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
76
14 . Harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
77
15 . Harmonisk oscillator – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
78
16 . Kopplade oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
79
17 . Reflexion
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
80
18 . Refraktion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
81
19 . Reflektion av vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
82
20 . Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
83
21 . Resonans
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
84
22 . Ljudhastighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
85
23 . Dopplereffekt
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
86
24 . Chockvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
87
25 . Huygens princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
88
26 . Pendel vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
89
27 . Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
90
28 . Galileos pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
91
29 . Vågrörelseapparat handmodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
92
30 . Vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-30
93
31 . Ljud
Föreslå en bättre översättning
IV. Termodynamik och molekylfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
94
1 . Brownsk rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
95
2 . Diffusion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
96
3 . Maxwell–Boltzmannfördelning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
97
4 . Galileotermometer
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
98
5 . Temperaturskalor
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
99
6 . Joules värmeapparat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-10
100
7 . Inre energi
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
101
8 . Konvektion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
102
9 . Värmestrålning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
103
10 . Värmeledning (konduktion)
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
104
11 . Isoterm process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
105
12 . Isobarisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
106
13 . Isokor process
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
107
14 . Adiabatisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-09
108
15 . Carnot cykel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-02
109
16 . Ånglok
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
110
17 . Tvåtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
111
18 . Fyrtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
112
19 . Dieselmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
113
20 . Wankelmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
114
21 . Evighetsmaskin
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
115
22 . Drickande fågel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
116
23 . Kylskåp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
117
24 . Kapillärkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
118
25 . Kokpunkt – Lufttryck
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
119
26 . Kokpunkt – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
120
27 . Lufttryck – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
121
28 . Jordens atmosfär
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
122
29 . Absolut fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
123
30 . Relativ fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
124
31 . Daggpunkt
Föreslå en bättre översättning
V. Elektrostatik Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-21
125
1 . Wimshurstgenerator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-29
126
2 . Van de Graaff-generator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
127
3 . Elektriskt fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
128
4 . Laddningar och fält
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
129
5 . Kondensator
Föreslå en bättre översättning
VI. Elektrisk ström Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-01
130
1 . Elektrisk krets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-17
131
2 . Ohms lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
132
3 . Inre resistans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-01
133
4 . Kirchhoffs lagar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
134
5 . Elektriskt motstånd
Föreslå en bättre översättning
VII. Halvledare Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
135
1 . Thermistor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
136
2 . Fotomotstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-17
137
3 . Kisel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-14
138
4 . Generation elektron-hål-par
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-13
139
5 . intrinsic halvledar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-19
140
6 . Halvledare
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
141
7 . Helvågslikriktare
Föreslå en bättre översättning
VIII. Elektrisk ström i vätska Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-07
142
1 . Dissociation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-06
143
2 . Elektrolys
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
144
3 . Blyackumulator
Föreslå en bättre översättning
IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-26
145
1 . Jonisering – utmatning av ett elektroskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
146
2 . Elektriska urladdningar i gaser
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
147
3 . IV-kurvan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
148
4 . Ljusbåge
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
149
5 . Ruhmkorff-spole
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
150
6 . Katodstrålar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
151
7 . Oscilloskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
152
8 . Crookes-rör – Malteserkors
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
153
9 . Ëlektrisk urladdning i luft
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
154
10 . Sankt Elmseld
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
155
11 . Glimlampa
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
156
12 . Lysrör
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
157
13 . Överspänningsskydd
Föreslå en bättre översättning
X. Magnetfält Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
158
1 . Magnet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
159
2 . Ferromagnetism
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-21
160
3 . Magnetfält från rak strömförande ledare
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
161
4 . Flemings vänsterhandsregel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-01
162
5 . Elektromagnetisk induktion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
163
6 . Lenz lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-20
164
7 . Helmholtzspole
Föreslå en bättre översättning
XI. Växelström Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
165
1 . Generator och dynamo
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-10
166
2 . Generator 3-fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
167
3 . RLC seriekrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
168
4 . RLC parallellkrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
169
5 . Transformator
Föreslå en bättre översättning
XII. Optik Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
170
1 . Prisma
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-21
171
2 . Subtraktiv och additiv färgblandning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
172
3 . Newtons färghjul
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
173
4 . Dubbelspaltsexperimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
174
5 . Speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
175
6 . Lins
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
176
7 . Konvex lins
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
177
8 . Konkav lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
178
9 . Synfel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
179
10 . Ackommodation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-26
180
11 . Förstoringsglas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
181
12 . Microscoop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
182
13 . Kepler teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
183
14 . Galilei teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
184
15 . Konkava speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
185
16 . Konvexa speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-28
186
17 . Newtonteleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
187
18 . Ljusflöde
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
188
19 . Ljusstyrka
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
189
20 . Illuminans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-14
190
21 . Svartkropp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
191
22 . Svartkropp – modell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-19
192
23 . Fotoelektrisk effekt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-23
193
24 . Elektromagnetisk våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-11
194
25 . Polariseringsfilter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
195
26 . Röntgenrör
Föreslå en bättre översättning
XIII. Speciella relativitetsteorin Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
196
1 . Michelson–Morleys experiment
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-17
197
2 . Tidsdilatation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
198
3 . Längdkontraktion
Föreslå en bättre översättning
XIV. Atomfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-28
199
1 . Atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
200
2 . Rutherfordspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
201
3 . Bohrs atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
202
4 . Spectroscope
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-04
203
5 . Comptonspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-17
204
6 . Franck-Hertz försök
Föreslå en bättre översättning
XV. Kärnfysik Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
205
1 . Strålning
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
206
2 . Sönderfallslagen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
207
3 . Radioaktiva sönderfallsserier
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
208
4 . Kärnreaktion
Föreslå en bättre översättning
XVI. Matematik Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-16
209
1 . Pythagoras sats
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-08
210
2 . Radian
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
211
3 . Enhetscirkel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-26
212
4 . Vektoraddition
Föreslå en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
213
1 . Lärare från Mähren
Föreslå en bättre översättning
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.