Fizika v šoli – HTML5

Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-30
2
2. Opazovalni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
3
3. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
4
4. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
6
6. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
7
7. Enakomerno kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
8
8. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
9
9. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
10
10. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
11
11. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
12
12. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
13
13. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
14
14. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
15
15. Prožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
16
16. Neprožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
17
17. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
18
18. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-07
19
19. Vztrajnostni moment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
20
20. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
21
21. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
22
22. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
23
23. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
24
24. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-16
25
25. Vezne posode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
27
27. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 19-08-30
28
28. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
29
29. Hidravlično dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
30
30. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-26
31
31. Dinamični vzgon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
32
32. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
33
33. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
34
34. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
35
35. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
36
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
37
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
38
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
39
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
40
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
41
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
42
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-01-04
43
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
44
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
45
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
46
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
47
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
48
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
49
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
50
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
51
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
52
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
53
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
54
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
55
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
56
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
57
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
58
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
59
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
60
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
61
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
62
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
63
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
64
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
65
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
66
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
67
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
68
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
69
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-17
70
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
71
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
72
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
73
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
74
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
75
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-06
76
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
77
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
78
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
79
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
80
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
81
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
82
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
83
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
84
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
85
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
86
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 20-02-04
87
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
88
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
89
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-30
90
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
91
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
92
28. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
93
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
94
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
95
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
96
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
97
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-12-22
98
3. Interakcija med atomi
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
99
4. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
100
5. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
101
6. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
102
7. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
103
8. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
104
9. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
105
10. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
106
11. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
107
12. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
108
13. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
109
14. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
110
15. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-09
111
16. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
112
17. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
113
18. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
114
19. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
115
20. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
116
21. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
117
22. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
118
23. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
119
24. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
120
25. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
121
26. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
122
27. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
123
28. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
124
29. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
125
30. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
126
31. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
127
32. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-21
128
1. Wimshurst stroj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
129
2. Generator Van de Graaff
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
130
3. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
131
4. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
132
5. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-05
133
1. Napetost, tok in upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
134
2. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-17
135
3. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
136
4. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-01
137
5. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
138
6. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-18
139
7. Temperaturna odvisnost električne upornosti
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
140
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
141
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
142
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
143
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
144
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
145
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
146
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
147
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
148
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
149
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
150
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
151
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
152
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
153
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
154
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
155
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
156
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
157
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
158
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
159
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
160
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
161
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
162
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
163
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
164
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
165
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
166
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
167
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
168
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
169
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
170
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
171
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 20-04-08
172
3. Transformator
Predlagajte boljši prevod
Start 19-09-29
173
4. Foucaultovi tokovi
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-14
174
5. Preprosti izmenični krogi
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-19
175
6. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-19
176
7. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 20-04-07
177
8. Predlagajte boljši prevod
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
178
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
179
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
180
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
181
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
182
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
183
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
184
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
185
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
186
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
187
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
188
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
189
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
190
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
191
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
192
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
193
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
194
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
195
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
196
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
197
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
198
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
199
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
200
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
201
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
202
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
203
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
204
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
205
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
206
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
207
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
208
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
209
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
210
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
211
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
212
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
213
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
214
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
215
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
216
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
217
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-08
218
2. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
219
3. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
220
4. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-14
221
5. Galtonova tabela
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
222
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod