Fizika v šoli – HTML5

Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Start Domino Czech Republic
I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-30
2
2. Opazovalni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
3
3. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
4
4. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
6
6. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
7
7. Enakomerno kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
8
8. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
9
9. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
10
10. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
11
11. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
12
12. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
13
13. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
14
14. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
15
15. Prožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
16
16. Neprožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
17
17. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
18
18. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-07
19
19. Vztrajnostni moment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
20
20. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
21
21. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
22
22. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 20-08-23
23
23. Hidrostatični tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
24
24. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
25
25. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-16
26
26. Vezne posode
Predlagajte boljši prevod
Start 20-07-31
27
27. Hidrostatični paradoks
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
28
28. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
29
29. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 19-08-30
30
30. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
31
31. Hidravlično dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
32
32. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-26
33
33. Dinamični vzgon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
34
34. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
35
35. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
36
36. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
37
37. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
38
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
39
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
40
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
41
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
42
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
43
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
44
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-01-04
45
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
46
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
47
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
48
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
49
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
50
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
51
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
52
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
53
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
54
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
55
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
56
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
57
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
58
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
59
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
60
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
61
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
62
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
63
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
64
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
65
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
66
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
67
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
68
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 20-05-05
69
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
70
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
71
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-17
72
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
73
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
74
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
75
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 20-05-05
76
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
77
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-06
78
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 20-09-25
79
13. Matematično nihalo – Žebelj
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
80
14. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
81
15. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
82
16. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
83
17. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
84
18. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
85
19. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
86
20. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
87
21. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
88
22. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 20-05-05
89
23. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 20-02-04
90
24. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
91
25. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
92
26. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-30
93
27. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
94
28. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
95
29. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
96
30. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
97
31. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
98
32. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
99
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
100
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-12-22
101
3. Interakcija med atomi
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
102
4. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
103
5. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
104
6. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
105
7. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
106
8. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
107
9. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
108
10. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
109
11. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
110
12. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
111
13. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
112
14. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
113
15. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-09
114
16. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
115
17. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
116
18. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
117
19. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
118
20. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
119
21. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
120
22. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
121
23. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
122
24. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
123
25. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
124
26. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
125
27. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
126
28. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
127
29. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
128
30. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
129
31. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
130
32. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-21
131
1. Wimshurst stroj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
132
2. Generator Van de Graaff
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
133
3. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
134
4. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
135
5. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-05
136
1. Napetost, tok in upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
137
2. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-17
138
3. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
139
4. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-01
140
5. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
141
6. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-18
142
7. Temperaturna odvisnost električne upornosti
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
143
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
144
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
145
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
146
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
147
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
148
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
149
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
150
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
151
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
152
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
153
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
154
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
155
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
156
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
157
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
158
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
159
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
160
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
161
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
162
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
163
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
164
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
165
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
166
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
167
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
168
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
169
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
170
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
171
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
172
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
173
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
174
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 20-04-08
175
3. Transformator
Predlagajte boljši prevod
Start 19-09-29
176
4. Foucaultovi tokovi
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-14
177
5. Preprosti izmenični krogi
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-19
178
6. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 20-03-19
179
7. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 20-09-20
180
8. Nihajni krog
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
181
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
182
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
183
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
184
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
185
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
186
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
187
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
188
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
189
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
190
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
191
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
192
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
193
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
194
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
195
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
196
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
197
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
198
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
199
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
200
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
201
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
202
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
203
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
204
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
205
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
206
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
207
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
208
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
209
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
210
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
211
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
212
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
213
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
214
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
215
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
216
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
217
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
218
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
219
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
220
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 20-05-04
221
2. Pi
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-08
222
3. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
223
4. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
224
5. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
Start 20-05-05
225
6. Buffonova igla
Predlagajte boljši prevod
Start 19-11-14
226
7. Galtonova tabela
Predlagajte boljši prevod
Start 20-04-14
227
8. Möbiusov trak
Predlagajte boljši prevod
Start 20-07-07
228
9. Grška abeceda
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
229
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-01
230
2. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod