Fizika v šoli – HTML5

Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml

I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
2
2. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-15
3
3. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
5
5. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-11-22
6
6. Enakomerno kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
7
7. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
8
8. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
9
9. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
10
10. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-20
11
11. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
12
12. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
13
13. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-27
14
14. Prožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-27
15
15. Neprožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
16
16. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
17
17. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-04
18
18. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
19
19. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
20
20. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
21
21. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
22
22. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-16
23
23. Vezne posode
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
24
24. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
25
25. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
26
26. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
27
27. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
28
28. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
29
29. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
30
30. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
31
31. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 19-02-25
32
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-30
33
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
34
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
35
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
36
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-24
37
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
38
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-01-04
39
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
40
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-09
41
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
42
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-13
43
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
44
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
45
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
46
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-13
47
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
48
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-02
49
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
50
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
51
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-27
52
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
53
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
54
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
55
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
56
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
57
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
58
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
59
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
60
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
61
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
62
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
63
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
64
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
65
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
66
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
67
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
68
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
69
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-27
70
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
71
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-23
72
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
73
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
74
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
75
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
76
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
77
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
78
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
79
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
80
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
81
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
82
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-18
83
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
84
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
85
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
86
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
87
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
88
28. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
89
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
90
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
91
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
92
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
93
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
94
3. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
95
4. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-03
96
5. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-04
97
6. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
98
7. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
99
8. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
100
9. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
101
10. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
102
11. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
103
12. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
104
13. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
105
14. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
106
15. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
107
16. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
108
17. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
109
18. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
110
19. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
111
20. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
113
22. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
114
23. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
115
24. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
116
25. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
117
26. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
118
27. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
119
28. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
120
29. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
121
30. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
122
31. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-02
123
1. Generator Van de Graaff
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-18
124
2. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
125
3. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
126
4. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
127
1. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-17
128
2. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
129
3. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-01
130
4. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
131
5. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
132
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
133
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
134
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
135
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
136
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
137
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
138
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
139
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
140
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
141
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
142
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
143
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
144
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
145
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
146
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
147
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
148
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
149
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
150
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
151
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
152
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
153
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
154
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
156
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
157
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
158
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
160
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
161
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
162
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
163
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
164
3. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
165
4. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
166
5. Transformator
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-22
167
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
168
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
169
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-29
170
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
171
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-23
172
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-29
173
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-05
174
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
175
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
176
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
177
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
179
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
180
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-15
181
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-15
182
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
183
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
184
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
185
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
186
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
187
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
188
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
191
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
192
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
193
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-17
194
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
195
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
196
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
197
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
198
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
200
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
201
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
202
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
203
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
204
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
205
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
206
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-26
207
2. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-22
208
3. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
209
4. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
210
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.