Физика у школи – HTML5

Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml

I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
2
2. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 17-12-15
3
3. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
5
5. Кретање
Предложи бољи превод
Start 18-11-22
6
6. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
7
7. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
8
8. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
9
9. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
10
10. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 18-01-20
11
11. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
12
12. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
13
13. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 18-12-03
14
14. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
15
15. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
16
16. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
17
17. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
18
18. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
19
19. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
20
20. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
21
21. Либела
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
22
22. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
23
23. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
24
24. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
25
25. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
26
26. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
27
27. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
28
28. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
29
29. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 17-11-23
30
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
31
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
32
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
33
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
34
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 18-05-24
35
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
36
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 17-11-19
37
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
38
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 18-10-09
39
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
40
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
41
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
42
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
43
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
44
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
45
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
46
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 18-03-02
47
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
48
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
49
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 18-05-27
50
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
51
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
52
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
53
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
54
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
55
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
56
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
57
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
58
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
59
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
60
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
61
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
62
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
63
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
64
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
65
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
66
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
67
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 18-01-27
68
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
69
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-23
70
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
71
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
72
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
73
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
74
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
75
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
76
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
77
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
78
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
79
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
80
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 18-06-18
81
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
82
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
83
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
84
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
85
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
86
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
87
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
88
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
89
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
90
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
91
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
92
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
93
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 17-12-03
94
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
95
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
96
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
97
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
98
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
99
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
100
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
101
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
102
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
103
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
104
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
105
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
106
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
107
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
108
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
109
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
110
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
111
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
112
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
113
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
114
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
115
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
116
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
117
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
118
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
119
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
120
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 18-03-18
121
1. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
122
2. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
123
3. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 18-10-01
124
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 18-03-17
125
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
126
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
127
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
128
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
129
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
130
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
131
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
132
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
133
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
134
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
135
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
136
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
137
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
138
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
139
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
140
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
141
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
142
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
143
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
144
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
145
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
146
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
147
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
148
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
149
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
150
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
151
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
152
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
153
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
154
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
155
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
156
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
157
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
158
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
159
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
160
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
161
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
162
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
163
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 18-03-22
164
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
165
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
166
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 18-05-29
167
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
168
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 18-03-23
169
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-04-29
170
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-12-05
171
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
172
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
173
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
174
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
175
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
176
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
177
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
178
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
179
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
180
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
181
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
182
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
183
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
184
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
185
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
186
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
187
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
188
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
189
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
190
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-17
191
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
192
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
193
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
194
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
195
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
196
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
197
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
198
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
199
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
200
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
201
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
202
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
203
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 18-09-26
204
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 17-12-22
205
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
206
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
207
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.