Физика у школи – HTML5

Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml
Domino Czech Republic

I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 19-06-30
2
2. Референтни систем
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
3
3. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
4
4. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
6
6. Кретање
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
7
7. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
8
8. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
9
9. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
10
10. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
11
11. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
12
12. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
13
13. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
14
14. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
17
17. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
18
18. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 19-04-07
19
19. Момент инерције
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
20
20. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
21
21. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
22
22. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
23
23. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
24
24. Либела
Предложи бољи превод
Start 19-03-16
25
25. Закон спојених судова
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
26
26. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
27
27. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
28
28. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
29
29. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 19-03-26
30
30. Узгон
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
31
31. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
32
32. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
33
33. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
34
34. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 19-04-15
35
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
36
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
37
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
38
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
39
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
40
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
41
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 19-01-04
42
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
43
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
44
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
45
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
46
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
47
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
48
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
49
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
50
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
51
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
52
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
53
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
54
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
55
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
56
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
57
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
58
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
59
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
60
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
61
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
62
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
63
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
64
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
65
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
66
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
67
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
68
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-05-17
69
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
70
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
71
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
72
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
73
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
74
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-05-06
75
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
76
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
77
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
78
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
79
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
80
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
81
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
82
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
83
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
84
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
85
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
86
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
87
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
88
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 19-05-30
89
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
90
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
91
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
92
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
93
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
94
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
95
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
96
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
97
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
98
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
99
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
100
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
101
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
102
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
103
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
104
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
105
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
106
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
107
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
108
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 19-05-09
109
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
110
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
111
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
112
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
113
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
114
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
115
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
116
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
117
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
118
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
119
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
120
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
121
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
122
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
123
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
124
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
125
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 19-05-21
126
1. Електростатичка инфлуентна машина
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
127
2. Ван де Графов генератор
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
128
3. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
129
4. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
130
5. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 18-10-01
131
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 18-03-17
132
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
133
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
134
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
135
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
136
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
137
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
138
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
139
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
140
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
141
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
142
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
143
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
144
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
145
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
146
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
147
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
148
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
149
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
150
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
151
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
152
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
153
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
154
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
155
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
156
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
157
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
158
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
159
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
160
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
161
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
162
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
163
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
164
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
165
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
166
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
167
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
168
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
169
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
170
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 19-04-14
171
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
172
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
173
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
174
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
175
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
176
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
177
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
178
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
179
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
180
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
181
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
182
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
183
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
184
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
185
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
186
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
187
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
188
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
189
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
190
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
191
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
192
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
193
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
194
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
195
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
196
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
197
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
198
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
199
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
200
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
201
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
202
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
203
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
204
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
205
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
206
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
207
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
208
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
209
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
210
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 19-04-08
211
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
212
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
213
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
214
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод