Физика у школи – HTML5

Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Start Domino Czech Republic
I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 19-06-30
2
2. Референтни систем
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
3
3. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
4
4. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
6
6. Кретање
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
7
7. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
8
8. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
9
9. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
10
10. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
11
11. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
12
12. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
13
13. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
14
14. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
17
17. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
18
18. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 19-04-07
19
19. Момент инерције
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
20
20. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
21
21. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
22
22. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 20-08-23
23
23. Хидростатички притисак
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
24
24. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
25
25. Либела
Предложи бољи превод
Start 19-03-16
26
26. Закон спојених судова
Предложи бољи превод
Start 20-07-31
27
27. Хидростатички парадокс
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
28
28. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
29
29. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 19-08-30
30
30. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
31
31. Хидраулички дизач
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
32
32. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 19-03-26
33
33. Узгон
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
34
34. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
35
35. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
36
36. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
37
37. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 19-04-15
38
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
39
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
40
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
41
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
42
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
43
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
44
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 19-01-04
45
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
46
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
47
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
48
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
49
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
50
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
51
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
52
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
53
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
54
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
55
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
56
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
57
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
58
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
59
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
60
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
61
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
62
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
63
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
64
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
65
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
66
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
67
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
68
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 20-05-05
69
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
70
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
71
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-05-17
72
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
73
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
74
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
75
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 20-05-05
76
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
77
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-05-06
78
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 20-09-25
79
13. Математичко клатно – Ексер
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
80
14. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
81
15. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
82
16. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
83
17. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
84
18. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
85
19. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
86
20. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
87
21. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
88
22. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 20-05-05
89
23. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 20-02-04
90
24. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
91
25. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
92
26. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 19-05-30
93
27. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
94
28. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
95
29. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
96
30. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
97
31. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
98
32. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
99
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
100
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 19-12-22
101
3. Атомске интеракције
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
102
4. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
103
5. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
104
6. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
105
7. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
106
8. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
107
9. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
108
10. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
109
11. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
110
12. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
111
13. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
112
14. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
113
15. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 19-05-09
114
16. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
115
17. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
116
18. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
117
19. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
118
20. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
119
21. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
120
22. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
121
23. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
122
24. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
123
25. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
124
26. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
125
27. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
126
28. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
127
29. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
128
30. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
129
31. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
130
32. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 19-05-21
131
1. Електростатичка инфлуентна машина
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
132
2. Ван де Графов генератор
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
133
3. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
134
4. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
135
5. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 20-03-05
136
1. Напон, струја и отпор
Предложи бољи превод
Start 18-10-01
137
2. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 19-11-17
138
3. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
139
4. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
140
5. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
141
6. Електрични отпор
Предложи бољи превод
Start 19-11-18
142
7. Температурни коефицијент отпора
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
143
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
144
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
145
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
146
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
147
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
148
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
149
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
150
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
151
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
152
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
153
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
154
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
155
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
156
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
157
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
158
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
159
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
160
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
161
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
162
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
163
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
164
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
165
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
166
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
167
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
168
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
169
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 20-10-14
170
5. Амперов закон
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
171
6. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
172
7. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
173
8. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
174
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
175
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 20-04-08
176
3. Трансформатор
Предложи бољи превод
Start 19-09-29
177
4. Вртложне струје
Предложи бољи превод
Start 20-03-14
178
5. Проста кола наизменичне струје
Предложи бољи превод
Start 20-03-19
179
6. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 20-03-19
180
7. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 20-09-20
181
8. Осцилациони круг
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 19-04-14
182
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
183
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
184
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
185
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
186
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
187
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
188
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
189
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
190
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
191
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
192
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
193
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
194
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
195
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
196
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
197
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
198
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
199
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
200
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
201
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
202
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
203
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
204
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
205
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
206
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
207
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
208
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
209
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
210
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
211
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
212
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
213
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
214
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
215
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
216
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
217
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
218
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
219
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
220
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
221
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 20-05-04
222
2. Пи
Предложи бољи превод
Start 19-04-08
223
3. Радиан
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
224
4. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
225
5. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
Start 20-05-05
226
6. Буфонова игла
Предложи бољи превод
Start 19-11-14
227
7. Галтонова кутија
Предложи бољи превод
Start 20-04-14
228
8. Мебијусова трака
Предложи бољи превод
Start 20-07-07
229
9. Грчки алфабет
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
230
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
Start 17-12-01
231
2. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод