Физика у школи – HTML5

Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml
Start Domino Czech Republic
I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 19-06-30
2
2. Референтни систем
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
3
3. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
4
4. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
6
6. Кретање
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
7
7. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
8
8. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
9
9. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
10
10. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
11
11. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
12
12. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
13
13. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
14
14. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
17
17. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
18
18. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 19-04-07
19
19. Момент инерције
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
20
20. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
21
21. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
22
22. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
23
23. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
24
24. Либела
Предложи бољи превод
Start 19-03-16
25
25. Закон спојених судова
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
26
26. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
27
27. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 19-08-30
28
28. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
29
29. Хидраулички дизач
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
30
30. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 19-03-26
31
31. Узгон
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
32
32. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
33
33. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
34
34. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
35
35. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 19-04-15
36
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
37
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
38
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
39
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
40
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
41
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
42
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 19-01-04
43
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
44
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
45
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
46
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
47
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
48
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
49
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
50
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
51
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
52
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
53
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
54
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
55
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
56
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
57
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
58
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
59
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
60
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
61
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
62
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
63
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
64
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
65
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
66
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
67
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
68
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
69
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-05-17
70
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
71
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
72
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
73
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
74
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
75
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-05-06
76
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
77
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
78
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
79
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
80
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
81
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
82
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
83
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
84
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
85
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
86
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 20-02-04
87
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
88
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
89
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 19-05-30
90
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
91
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
92
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
93
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
94
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
95
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
96
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
97
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 19-12-22
98
3. Атомске интеракције
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
99
4. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
100
5. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
101
6. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
102
7. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
103
8. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
104
9. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
105
10. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
106
11. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
107
12. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
108
13. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
109
14. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
110
15. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 19-05-09
111
16. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
112
17. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
113
18. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
114
19. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
115
20. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
116
21. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
117
22. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
118
23. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
119
24. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
120
25. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
121
26. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
122
27. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
123
28. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
124
29. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
125
30. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
126
31. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
127
32. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 19-05-21
128
1. Електростатичка инфлуентна машина
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
129
2. Ван де Графов генератор
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
130
3. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
131
4. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
132
5. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 20-03-05
133
1. Напон, струја и отпор
Предложи бољи превод
Start 18-10-01
134
2. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 19-11-17
135
3. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
136
4. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
137
5. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
138
6. Електрични отпор
Предложи бољи превод
Start 19-11-18
139
7. Температурни коефицијент отпора
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
140
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
141
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
142
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
143
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
144
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
145
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
146
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
147
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
148
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
149
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
150
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
151
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
152
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
153
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
154
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
155
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
156
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
157
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
158
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
159
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
160
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
161
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
162
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
163
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
164
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
165
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
166
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
167
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
168
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
169
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
170
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
171
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 20-04-08
172
3. Трансформатор
Предложи бољи превод
Start 19-09-29
173
4. Вртложне струје
Предложи бољи превод
Start 20-03-14
174
5. Проста кола наизменичне струје
Предложи бољи превод
Start 20-03-19
175
6. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 20-03-19
176
7. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 20-04-07
177
8. Предложи бољи превод
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 19-04-14
178
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
179
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
180
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
181
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
182
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
183
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
184
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
185
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
186
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
187
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
188
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
189
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
190
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
191
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
192
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
193
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
194
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
195
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
196
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
197
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
198
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
199
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
200
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
201
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
202
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
203
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
204
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
205
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
206
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
207
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
208
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 19-06-07
209
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
210
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
211
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
212
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
213
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
214
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
215
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
216
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
217
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 19-04-08
218
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
219
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
220
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
Start 19-11-14
221
5. Галтонова кутија
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
222
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод