Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
2
2. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-15
3
3. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
4
4. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
5
5. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-11-22
6
6. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
7
7. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
8
8. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
9
9. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
10
10. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-20
11
11. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
12
12. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
13
13. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-27
14
14. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-27
15
15. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
16
16. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
17
17. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
18
18. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
19
19. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
20
20. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
21
21. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
22
22. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
23
23. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
24
24. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
25
25. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
26
26. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
27
27. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
28
28. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
29
29. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
30
30. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
31
31. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-02-25
32
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
33
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
34
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
35
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
36
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-24
37
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
38
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
39
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
40
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-09
41
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
42
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
43
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
44
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
45
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
46
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
47
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
48
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-02
49
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
50
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
51
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-27
52
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
53
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
54
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
55
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
56
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
57
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
58
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
59
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
60
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
61
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
62
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
63
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
64
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
65
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
66
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
67
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
68
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
69
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-27
70
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
71
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-23
72
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
73
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
74
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
75
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
76
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
77
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
78
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
79
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
80
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
81
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
82
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-18
83
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
84
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
85
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
86
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
87
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
88
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
89
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
90
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
91
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
92
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
93
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
94
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
95
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-03
96
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
97
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
98
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
99
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
100
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
101
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
102
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
103
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
104
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
105
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
106
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
107
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
108
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
109
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
110
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
111
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
112
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
113
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
114
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
115
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
116
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
117
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
118
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
119
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
120
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
121
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
122
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-02
123
1. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-18
124
2. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
125
3. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
126
4. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
127
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
128
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
129
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
130
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
131
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
132
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
133
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
134
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
135
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
136
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
137
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
138
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
139
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
140
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
141
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
142
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
143
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
144
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
145
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
146
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
147
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
148
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
149
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
150
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
151
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
152
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
153
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
154
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
155
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
156
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
157
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
158
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
159
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
160
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
161
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
162
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
163
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
164
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
165
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
166
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-22
167
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
168
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
169
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-29
170
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
171
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-23
172
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-29
173
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-05
174
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
175
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
176
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
177
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
178
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
179
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
180
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
181
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
182
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
183
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
184
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
185
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
186
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
187
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
188
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
189
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
190
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
191
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
192
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
193
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-17
194
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
195
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
196
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
197
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
198
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
199
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
200
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
201
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
202
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
203
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
204
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
205
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
206
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-26
207
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-22
208
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
209
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
210
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.