Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Щоб уникнути повторних питань:
1. Ви можете створювати відео з моїх анімацій і розміщувати їх, наприклад, на YouTube.
2. Ви також можете зробити скріншоти з моїх анімацій і використовувати їх.
Start Domino Czech Republic
I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-30
2
2. Система відліку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
3
3. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
5
5. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
6
6. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
7
7. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 20-11-19
8
8. Відцентровий регулятор
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
9
9. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
10
10. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
11
11. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
12
12. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
13
13. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
14
14. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 20-12-23
15
15. Ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
16
16. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
17
17. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
18
18. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
19
19. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
20
20. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
21
21. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
22
22. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
23
23. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
24
24. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 20-08-23
25
25. Гідростатичний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
26
26. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
27
27. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
28
28. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-31
29
29. Гідростатичний парадокс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
30
30. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
31
31. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-08-30
32
32. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
33
33. Гідравлічний підйомник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
34
34. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
35
35. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
36
36. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
37
37. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
38
38. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
39
39. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
40
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
41
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
42
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
43
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
44
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
45
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
46
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
47
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
48
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
50
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
52
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
53
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
54
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
55
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
56
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
57
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
58
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
59
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
60
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
61
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
62
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
63
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
64
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
65
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
66
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
67
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
68
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
69
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
70
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
71
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
72
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
74
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
75
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
76
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
77
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
78
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
79
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-06
80
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-25
81
13. Математичний маятник – Цвях
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
82
14. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
83
15. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
84
16. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
85
17. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
86
18. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
87
19. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
88
20. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
89
21. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
90
22. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
91
23. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 20-02-04
92
24. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
93
25. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
94
26. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-30
95
27. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
96
28. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
97
29. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
98
30. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
99
31. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
100
32. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
101
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
102
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 19-12-22
103
3. Взаємодія атомів
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
104
4. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
105
5. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
106
6. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
107
7. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
108
8. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
109
9. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
110
10. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
111
11. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
112
12. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
113
13. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
114
14. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
115
15. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
116
16. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
117
17. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
118
18. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
119
19. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
120
20. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
121
21. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
122
22. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
123
23. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
124
24. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
125
25. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
126
26. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
127
27. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
128
28. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
129
29. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
130
30. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
131
31. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
132
32. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
133
1. Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
134
2. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
135
3. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
136
4. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
137
5. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-05
138
1. Напруга, струм і опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
139
2. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-17
140
3. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
141
4. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
142
5. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
143
6. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-18
144
7. Температурний коефіцієнт електричного опору
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
145
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
146
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
147
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
148
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
149
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
150
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
151
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
152
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
153
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
154
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
155
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
156
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
157
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
158
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
159
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
160
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
161
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
162
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
163
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
164
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
165
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
166
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
167
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
168
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
169
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
170
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
171
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 20-10-14
172
5. Закон Ампера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
173
6. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
174
7. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
175
8. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
176
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
177
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-08
178
3. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
Start 19-09-29
179
4. Маятник Вальтенгофена
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-14
180
5. Електричні ланцюги змінного струму
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
181
6. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
182
7. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-20
183
8. Коливальний контур
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
184
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
185
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
186
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
187
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
188
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
189
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
190
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
191
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
192
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
193
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
194
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
195
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
196
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
197
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
198
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
199
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
200
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
201
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
202
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
203
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
204
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
205
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
206
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
207
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
208
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
209
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
210
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
211
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
212
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
213
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
214
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
215
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
216
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
217
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
218
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
219
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
220
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
221
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
222
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
223
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-04
224
2. Число пі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
225
3. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
226
4. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
227
5. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
228
6. Задача Бюффона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-14
229
7. Дошка Гальтона
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-14
230
8. Стрічка Мебіуса
Запропонувати кращий переклад
Start 20-12-07
231
9. Правильний многогранник
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-07
232
10. Грецька абетка
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
233
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-01
234
2. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад