Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1 . Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
2
2 . Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
3
3 . Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4 . Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
5
5 . Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
6
6 . Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
7
7 . Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
8
8 . Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
9
9 . Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
10
10 . Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
11
11 . Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
12
12 . Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
13
13 . Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
14
14 . Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
15
15 . Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
16
16 . Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
17
17 . Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
18
18 . Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
19
19 . Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
20
20 . Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
21
21 . Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
22
22 . Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
23
23 . Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
24
24 . Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
25
25 . Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
26
26 . Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
27
27 . Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
28
28 . Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
29
29 . Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
30
30 . Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
31
31 . Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
32
32 . Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
33
33 . Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
34
1 . Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
35
2 . Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
36
3 . Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
37
4 . Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
38
5 . Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
39
6 . Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
40
7 . Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
41
8 . Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
42
9 . Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
43
10 . Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
44
11 . Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
45
12 . Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
46
13 . Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
47
14 . Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
48
15 . Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
16 . Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
50
17 . Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
18 . Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
52
19 . Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
53
20 . Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
54
21 . Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
55
22 . Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
56
23 . Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
57
24 . Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
58
25 . Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
59
26 . Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
60
27 . Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
61
28 . Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
62
29 . Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
63
1 . Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
64
2 . Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
65
3 . Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
66
4 . Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
67
5 . Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
68
6 . Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
69
7 . Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
70
8 . Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
71
9 . Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
72
10 . Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
11 . Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-06
74
12 . Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
75
13 . Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
76
14 . Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
77
15 . Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
78
16 . Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
79
17 . Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
80
18 . Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
81
19 . Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
82
20 . Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
83
21 . Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
84
22 . Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
85
23 . Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
86
24 . Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
87
25 . Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
88
26 . Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
89
27 . Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
90
28 . Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
91
29 . Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
92
30 . Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
93
31 . Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
94
1 . Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
95
2 . Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
96
3 . Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
97
4 . Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
98
5 . Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
99
6 . Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
100
7 . Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
101
8 . Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
102
9 . Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
103
10 . Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
104
11 . Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
105
12 . Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
106
13 . Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
107
14 . Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
108
15 . Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
109
16 . Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
110
17 . Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
111
18 . Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
112
19 . Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
113
20 . Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
114
21 . Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
115
22 . Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
116
23 . Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
117
24 . Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
118
25 . Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
119
26 . Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
120
27 . Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
121
28 . Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
122
29 . Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
123
30 . Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
124
31 . Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
125
1 . Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
126
2 . Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
127
3 . Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
128
4 . Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
129
5 . Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
130
1 . Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
131
2 . Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
132
3 . Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
133
4 . Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
134
5 . Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
135
1 . Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
136
2 . Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
137
3 . Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
138
4 . Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
139
5 . Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
140
6 . Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
141
7 . Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
142
1 . Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
143
2 . Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
144
3 . Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
145
1 . Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
146
2 . Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
147
3 . Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
148
4 . Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
149
5 . Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
150
6 . Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
151
7 . Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
152
8 . Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
153
9 . Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
154
10 . Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
155
11 . Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
156
12 . Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
157
13 . Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
158
1 . Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
159
2 . Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
160
3 . Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
161
4 . Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
162
5 . Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
163
6 . Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
164
7 . Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
165
1 . Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
166
2 . Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
167
3 . Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
168
4 . Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
169
5 . Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
170
1 . Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
171
2 . Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
172
3 . Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
173
4 . Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
174
5 . Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
175
6 . Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
176
7 . Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
177
8 . Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
178
9 . Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
179
10 . Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
180
11 . Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
181
12 . Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
182
13 . Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
183
14 . Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
184
15 . Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
185
16 . Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
186
17 . Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
187
18 . Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
188
19 . Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
189
20 . Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
190
21 . Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
191
22 . Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
192
23 . Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
193
24 . Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
194
25 . Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
195
26 . Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
196
1 . Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-17
197
2 . Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
198
3 . Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
199
1 . Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
200
2 . Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
201
3 . Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
202
4 . Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
203
5 . Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
204
6 . Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
205
1 . Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
206
2 . Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
207
3 . Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
208
4 . Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
209
1 . Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
210
2 . Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
211
3 . Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
212
4 . Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
213
1 . Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.