Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Start Domino Czech Republic
I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-30
2
2. Система відліку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
3
3. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
5
5. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
6
6. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
7
7. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
8
8. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
9
9. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
10
10. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
11
11. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
12
12. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
13
13. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
14
14. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
15
15. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
16
16. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
17
17. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
18
18. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
19
19. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
20
20. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
21
21. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
22
22. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 20-08-23
23
23. Гідростатичний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
24
24. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
25
25. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
26
26. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-31
27
27. Гідростатичний парадокс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
28
28. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
29
29. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-08-30
30
30. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
31
31. Гідравлічний підйомник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
32
32. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
33
33. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
34
34. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
35
35. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
36
36. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
37
37. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
38
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
39
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
40
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
41
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
42
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
43
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
44
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
45
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
46
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
47
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
48
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
50
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
52
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
53
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
54
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
55
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
56
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
57
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
58
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
59
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
60
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
61
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
62
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
63
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
64
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
65
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
66
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
67
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
68
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
69
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
70
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
71
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
72
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
74
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
75
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
76
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
77
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-06
78
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-25
79
13. Математичний маятник – Цвях
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
80
14. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
81
15. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
82
16. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
83
17. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
84
18. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
85
19. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
86
20. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
87
21. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
88
22. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
89
23. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 20-02-04
90
24. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
91
25. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
92
26. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-30
93
27. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
94
28. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
95
29. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
96
30. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
97
31. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
98
32. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
99
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
100
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 19-12-22
101
3. Взаємодія атомів
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
102
4. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
103
5. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
104
6. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
105
7. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
106
8. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
107
9. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
108
10. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
109
11. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
110
12. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
111
13. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
112
14. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
113
15. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
114
16. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
115
17. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
116
18. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
117
19. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
118
20. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
119
21. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
120
22. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
121
23. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
122
24. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
123
25. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
124
26. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
125
27. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
126
28. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
127
29. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
128
30. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
129
31. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
130
32. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
131
1. Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
132
2. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
133
3. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
134
4. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
135
5. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-05
136
1. Напруга, струм і опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
137
2. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-17
138
3. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
139
4. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
140
5. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
141
6. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-18
142
7. Температурний коефіцієнт електричного опору
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
143
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
144
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
145
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
146
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
147
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
148
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
149
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
150
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
151
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
152
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
153
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
154
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
155
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
156
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
157
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
158
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
159
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
160
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
161
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
162
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
163
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
164
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
165
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
166
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
167
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
168
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
169
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
170
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
171
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
172
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
173
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
174
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-08
175
3. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
Start 19-09-29
176
4. Маятник Вальтенгофена
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-14
177
5. Електричні ланцюги змінного струму
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
178
6. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
179
7. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-20
180
8. Коливальний контур
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
181
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
182
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
183
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
184
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
185
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
186
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
187
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
188
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
189
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
190
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
191
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
192
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
193
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
194
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
195
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
196
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
197
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
198
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
199
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
200
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
201
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
202
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
203
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
204
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
205
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
206
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
207
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
208
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
209
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
210
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
211
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
212
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
213
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
214
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
215
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
216
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
217
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
218
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
219
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
220
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-04
221
2. Число пі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
222
3. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
223
4. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
224
5. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
225
6. Задача Бюффона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-14
226
7. Дошка Гальтона
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-14
227
8. Стрічка Мебіуса
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-07
228
9. Грецька абетка
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
229
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-01
230
2. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад