Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-30
2
2. Система відліку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
3
3. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
5
5. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
6
6. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
7
7. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
8
8. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
9
9. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
10
10. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
11
11. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
12
12. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
13
13. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
14
14. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
15
15. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
16
16. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
17
17. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
18
18. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
19
19. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
20
20. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
21
21. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
22
22. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
23
23. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
24
24. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
25
25. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
26
26. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
27
27. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
28
28. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
29
29. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
30
30. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
31
31. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
32
32. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
33
33. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
34
34. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
35
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
36
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
37
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
38
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
39
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
40
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
41
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
42
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
43
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
44
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
45
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
46
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
47
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
48
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
50
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
52
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
53
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
54
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
55
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
56
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
57
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
58
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
59
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
60
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
61
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
62
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
63
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
64
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
65
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
66
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
67
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
68
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
69
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
70
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
71
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
72
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
74
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-06
75
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
76
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
77
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
78
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
79
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
80
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
81
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
82
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
83
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
84
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
85
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
86
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
87
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
88
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-30
89
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
90
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
91
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
92
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
93
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
94
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
95
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
96
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
97
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
98
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
99
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
100
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
101
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
102
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
103
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
104
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
105
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
106
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
107
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
108
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
109
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
110
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
111
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
112
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
113
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
114
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
115
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
116
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
117
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
118
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
119
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
120
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
121
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
122
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
123
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
124
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
125
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
126
1. Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
127
2. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
128
3. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
129
4. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
130
5. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
131
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
132
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
133
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
134
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
135
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
136
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
137
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
138
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
139
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
140
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
141
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
142
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
143
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
144
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
145
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
146
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
147
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
148
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
149
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
150
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
151
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
152
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
153
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
154
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
155
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
156
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
157
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
158
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
159
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
160
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
161
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
162
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
163
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
164
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
165
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
166
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
167
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
168
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
169
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
170
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
171
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
172
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
173
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
174
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
175
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
176
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
177
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
178
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
179
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
180
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
181
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
182
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
183
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
184
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
185
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
186
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
187
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
188
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
189
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
190
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
191
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
192
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
193
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
194
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
195
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
196
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
197
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
198
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
199
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
200
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
201
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
202
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
203
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
204
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
205
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
206
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
207
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
208
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
209
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
210
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
211
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
212
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
213
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
214
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.