Фізика в школі – HTML5

Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml
Start Domino Czech Republic
I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-30
2
2. Система відліку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
3
3. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
5
5. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
6
6. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
7
7. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
8
8. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
9
9. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
10
10. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
11
11. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
12
12. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
13
13. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
14
14. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
15
15. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
16
16. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
17
17. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
18
18. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
19
19. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
20
20. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
21
21. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
22
22. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
23
23. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
24
24. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
25
25. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
26
26. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
27
27. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-08-30
28
28. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
29
29. Гідравлічний підйомник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
30
30. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
31
31. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
32
32. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
33
33. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
34
34. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
35
35. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
36
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
37
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
38
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
39
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
40
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
41
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
42
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
43
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
44
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
45
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
46
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
47
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
48
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
50
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
52
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
53
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
54
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
55
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
56
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
57
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
58
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
59
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
60
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
61
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
62
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
63
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
64
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
65
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
66
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
67
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
68
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
69
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
70
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
71
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
72
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
73
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
74
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
75
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-06
76
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
77
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
78
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
79
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
80
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
81
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
82
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
83
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
84
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
85
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
86
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 20-02-04
87
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
88
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
89
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-30
90
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
91
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
92
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
93
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
94
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
95
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
96
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
97
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 19-12-22
98
3. Взаємодія атомів
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
99
4. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
100
5. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
101
6. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
102
7. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
103
8. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
104
9. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
105
10. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
106
11. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
107
12. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
108
13. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
109
14. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
110
15. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
111
16. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
112
17. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
113
18. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
114
19. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
115
20. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
116
21. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
117
22. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
118
23. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
119
24. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
120
25. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
121
26. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
122
27. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
123
28. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
124
29. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
125
30. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
126
31. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
127
32. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
128
1. Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
129
2. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
130
3. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
131
4. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
132
5. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-05
133
1. Напруга, струм і опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
134
2. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-17
135
3. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
136
4. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
137
5. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
138
6. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-18
139
7. Температурний коефіцієнт електричного опору
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
140
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
141
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
142
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
143
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
144
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
145
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
146
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
147
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
148
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
149
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
150
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
151
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
152
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
153
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
154
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
155
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
156
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
157
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
158
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
159
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
160
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
161
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
162
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
163
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
164
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
165
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
166
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
167
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
168
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
169
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
170
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
171
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-08
172
3. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
Start 19-09-29
173
4. Маятник Вальтенгофена
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-14
174
5. Електричні ланцюги змінного струму
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
175
6. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
176
7. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-07
177
8. Запропонувати кращий переклад
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
178
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
179
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
180
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
181
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
182
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
183
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
184
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
185
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
186
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
187
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
188
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
189
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
190
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
191
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
192
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
193
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
194
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
195
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
196
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
197
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
198
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
199
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
200
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
201
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
202
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
203
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
204
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
205
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
206
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
207
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
208
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
209
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
210
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
211
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
212
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
213
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
214
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
215
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
216
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
217
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
218
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
219
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
220
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-14
221
5. Дошка Гальтона
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
222
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад