Maktabda Fizika – HTML5

Eng yaxshi tarjimani taklif qiling Eng yaxshi tarjimani taklif qiling: www_uz.xml   uz.xml
Boshqa til versiyasini yarating Boshqa til versiyasini yarating: www_uz.xml   uz.xml

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Takrorlanadigan savollardan qochish uchun:
1. Siz mening animatsiyalarimdan videolar yaratishingiz va ularni joylashtirishingiz mumkin, masalan youtube-da.
2. Shuningdek, mening animatsiyalarimdan skrinshotlar yaratishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin.
Translation: Kholikov Kurbanboy Toychiyevich
Start Domino Czech Republic
I. Mexanika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-19
1
1. Qiya tekislik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-30
2
2. Sanoq sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-07
3
3. Kuchlar parallelogrami
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
4
4. Shtangsirkul
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-18
6
6. Harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
7
7. Aylana bo’ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-11-19
8
8. Markazdan qochma regulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
9
9. Blok
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-09
10
10. Bloklar sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
11
11. Richag
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
12
12. Nyutonning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
13
13. Nyutonning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
14
14. Nyutonning uchinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-23
15
15. Lift
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
16
16. Mexanik ish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
17
17. Elastik to’qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
18
18. Noelastik to’qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-16
19
19. Energiyaning saqlanish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
20
20. Maksvell mayatniki
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-07
21
21. Inertsiya momenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
22
22. Havoning ishqalanishi va qarshiligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
23
23. Nyuton beshigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-11
24
24. Arximed qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-08-23
25
25. Gidrostatik bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-24
26
26. Kartezian g’avvosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-31
27
27. Shayton
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-16
28
28. Tutash idishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-31
29
29. Gidrostatik paradoks
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
30
30. Bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
31
31. Nasos
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-08-30
32
32. Paskal qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
33
33. Gidravlik ko’targich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-21
34
34. Bernulli qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-26
35
35. Ko’taruvchi kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-03
36
36. Massa markazi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-03
37
37. Mexanik muvozanat 1
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-14
38
38. Mexanik muvozanat 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-07
39
39. Mexanik muvozanat 3
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
II. Gravitatsiya Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
40
1. Nyutonning klassik tortishish nazariyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
41
2. Gravitatsion maydon kuchlanganligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
42
3. Gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
43
4. Bir jinsli gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
44
5. Geografik koordinatalar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
45
6. Erkin tushish tezlanishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-07
46
7. Fuko mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-01-04
47
8. Vaznsizlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
48
9. Yuklanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
49
10. Erkin tushish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
50
11. Jismlarning havoda va vakuumda erkin tushishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
51
12. O’q qayerga uchadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
52
13. O’q qayerga uchadi 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
53
14. Erkin tushish – tajriba
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
54
15. Suyuqliklarning tirqishdan oqib chiqishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
55
16. Vertikal otish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
56
17. O’q harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
57
18. O’q harakati – granata
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-27
58
19. Harakat trayektoriyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
59
20. Nyuton tepaligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-20
60
21. Geostatsionar orbita
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-08
61
22. Keplerning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
62
23. Keplerning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-10-01
63
24. Keplerning uchinchi qonuni – ichki sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
64
25. Keplerning uchinchi qonuni – tashqi sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-02
65
26. Quyosh sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-05
66
27. Oy fazalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-02
67
28. Yulduz turkumi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-14
68
29. Keoler qonunlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
III. Mexanik tebranishlar va to’lqinlar Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-18
69
1. Ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-06
70
2. Aylana bo’ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
71
3. Garmonik tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
72
4. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
73
5. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 = f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-17
74
6. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 ≈ f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
75
7. Tebranishlar fazasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
76
8. To’g’ri burchakli to’lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
77
9. Lissaju shakllari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
78
10. So’nuvchi tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
79
11. Makburiy tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-06
80
12. Matematik mayatnik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-25
81
13. Matematik mayatnik – Mix
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
82
14. Matematik mayatnik – Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-29
83
15. Garmonik ostsillyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
84
16. Garmonik ostsillyator – Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
85
17. Bog’langan ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
86
18. Aks etish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
87
19. Sinish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
88
20. To’lqinlar qaytishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
89
21. Turg’un to’lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
90
22. Rezonans
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
91
23. Tovush tezligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-02-04
92
24. Doppler effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
93
25. Zarb to’lqini
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-01
94
26. Gyugens-Frenel prinsipi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-30
95
27. Mayatniklar to’lqini generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
96
28. Turg’un to’lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
97
29. Mayatnik effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
98
30. To’lqin mashinasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
99
31. To’lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-30
100
32. Tovush
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IV. Molekulyar fizika va termodinamika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
101
1. Broun harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
102
2. Diffuziya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-12-22
103
3. Atomlar o’zaro ta’siri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
104
4. Maksvell taqsimoti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-05
105
5. Galilyey termometri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
106
6. Harorat shkalalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
107
7. Issiqlikning mexanik ekvivalenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-24
108
8. Kalorimetri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-10
109
9. Ichki energiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
110
10. Konveksiya issiqlik almashinishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
111
11. Issiqlik uzatish – nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
112
12. Issiqlik o’tkazish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
113
13. Izotermik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-14
114
14. Izobarik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
115
15. Izoxorik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
116
16. Adibatik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-09
117
17. Karni sikli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-02
118
18. Paravoz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
119
19. Ikki taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
120
20. To’rt taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
121
21. Dizel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
122
22. Vankel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
123
23. Abadiy dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
124
24. Qushlar suvdoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
125
25. Muzlatkich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
126
26. Kappilyar bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
127
27. Qaynash temperaturasi – Atmosfera bosimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
128
28. Qaynash temperaturasi – Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
129
29. Atmosfera bosimi – Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
130
30. Yer atmosferasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
131
31. Havoning absolyut namligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
132
32. Nisbiy namlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
133
33. Shudring nuqtasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
V. Elektrostatika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-21
134
1. Elektrofor mashina
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-29
135
2. Van De Graf generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
136
3. Электрическое поле
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
137
4. Zaryadlar va maydonlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
138
5. Kondensator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VI. Elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-05
139
1. Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-01
140
2. Elektr zanjiri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-17
141
3. Om qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
142
4. Ichki qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-12-01
143
5. Kirxgof qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
144
6. Elektr qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-18
145
7. Elektr qarshilikni temperatura koeffitsiyenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VII. Yarim o’tkazgich Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
146
1. Termorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
147
2. Fotorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-17
148
3. Kremniy
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-14
149
4. Generatsiya va rekombinatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-13
150
5. Xususiy yarm o’tkazuvchanlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-19
151
6. Yarim o’tkazgichlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-03
152
7. Diodli ko’prik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VIII. Suyuqliklarda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-07
153
1. Elektrolitik dissotsatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-06
154
2. Elektroliz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
155
3. Qo’rgoshin-kislotali akkumulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IX. Gazlarda va vakuumda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-26
156
1. Ionlashish – elektroskopni razryadlash
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
157
2. Gaz razryadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
158
3. Razryadlarning volt-amper xarakteristikasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
159
4. Elektr yoyi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
160
5. Rumkorf g’altagi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
161
6. Katod nuri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
162
7. Ostsillograf
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
163
8. Kriks trubkasi – Maltiya xochi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
164
9. Kruks trubkasi regionlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
165
10. Avliyo Elma chiroqlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
166
11. Neon lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-25
167
12. Lyumenstsent lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
168
13. Chaqmoq qaytargich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
X. Magnit maydoni Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
169
1. Magnit
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
170
2. Ferromagnitlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-21
171
3. Tokli o’tkazgich magnit maydoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-21
172
4. Regra de Fleming
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-10-14
173
5. Amper qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-01
174
6. Elektromagnit induksiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
175
7. Lents qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-20
176
8. Gelmgols halqasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XI. O’zgaruvchan tok Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
177
1. Generator va dinamo
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-10
178
2. Uch fazali generator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-08
179
3. Transformator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-09-29
180
4. Valtenxofen mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-14
181
5. O’zgaruvchan tok oddiy sxema
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
182
6. Ketma-ket RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
183
7. Parallel RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-20
184
8. Elektromagnit tebranish konturi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XII. Optika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
185
1. Prizma
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-21
186
2. Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
187
3. Nyuton rangli diski
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
188
4. Yung tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
189
5. Ko’zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
190
6. Linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-03-16
191
7. Fokus masofasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
192
8. Yig’uvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
193
9. Sochuvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
194
10. Ko’rish defektlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
195
11. Akkomodatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-26
196
12. Lupa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
197
13. Mikroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
198
14. Kepler teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
199
15. Galiley teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
200
16. Botiq ko’zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
201
17. Qavariq ko’zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-28
202
18. Nyuton teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
203
19. Yorug;lik oqimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
204
20. Yoriglik kuchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
205
21. Yoritilganlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-14
206
22. Absolyut qora jism
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
207
23. Absolyut qora jism modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-19
208
24. Fotoeffekt
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-23
209
25. Elektromagnit to’lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-11
210
26. Qutblantiruvchi yorug’lik filtri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
211
27. Rentgen trubkasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIII. Maxsus nisbiylik nazariyasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-21
212
1. Maykelson tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
213
2. Vaqtning relyativstik sekinlashishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
214
3. Lorens qisqartirishlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIV. Atom fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-28
215
1. Atom modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
216
2. Rezerford tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
217
3. Atomning Bor modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
218
4. Spektroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-04
219
5. Kompton effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-17
220
6. Frank-Gerts tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XV. Yadro fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
221
1. Nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
222
2. Radiaktiv yemirilish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-12
223
3. Radiaktiv qatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
224
4. Yadro reaksiyalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVI. Matematika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-16
225
1. Pifagor teoremasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-04
226
2. Pi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-08
227
3. Radian
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
228
4. Birlik aylana
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-26
229
5. Vektorlarni qo’shish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
230
6. Igna tashlash bo’yicha Boffon masalasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-14
231
7. Galton doskasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-14
232
8. Myobius lentasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-07
233
9. To’g’ri ko’pburchak
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-07
234
10. Grek alifbosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVII. Men kimman Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
235
1. Moraviyalik o’qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-01
236
2. Moraviyalik o’qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling