vascak.vladimir@gmail.com

School
Schedules
Assessment

česky
english
slovensky

  Android Česky
1.  add Přidat
2.  all všechny
3.  all_TimeTables_will_be_removed Všechny rozvrhy budou odstraněny
4.  android Android
5.  app_name Škola
6.  application_not_found Aplikace nenalezena
7.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat všechny rozvrhy?
8.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tyto buňky?
9.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tyto soubory?
10.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tuto buňku?
11.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tuto hodinu?
12.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tento rozvrh?
13.  are_you_sure_you_want_to_delet… Opravdu chcete smazat tento týden?
14.  are_you_sure_you_want_to_empty… Opravdu chcete vyprázdnit tento rozvrh?
15.  are_you_sure_you_want_to_empty… Opravdu chcete vyprázdnit tento týden?
16.  are_you_sure_you_want_to_chang… Opravdu chcete změnit tyto buňky?
17.  are_you_sure_you_want_to_chang… Opravdu chcete změnit tuto buňku?
18.  are_you_sure_you_want_to_leave… Opravdu chcete odejít bez uložení?
19.  assessment Známkování
20.  assessment_is_set Známkování je nastaveno
21.  backup Záloha
22.  bad_link_imagee Špatná adresa obrázku
23.  buy_button Koupit
24.  card_is_read_only Karta je pouze pro čtení
25.  cell Buňka
26.  cell_length Délka buňky
27.  cell_length_min Délka buňky (násobek minut)
28.  cell_was_not_deleted Buňka nebyla smazána
29.  cell_was_not_changed Buňka se nezměnila
30.  cell_width Šířka buňky
31.  cells Buňky
32.  classroom Učebna
33.  click_to_add_a_cell Kliknutím přidáte buňku
34.  color_header Barva záhlaví
35.  color_settings Nastavení barev
36.  continue_anyway Chcete pokračovat?
37.  copy Kopírovat
38.  create Vytvořit?
39.  create_a_full_database_backup_… Vytvořit kompletní zálohu databáze před každým importem
40.  current aktuální
41.  data data
42.  data_will_be_removed Data budou odstraněna
43.  day_must_be_between_0_6 den musí být mezi 0–6
44.  delete Vymazat
45.  delete_all_timetables Smazat všechny rozvrhy
46.  delete_these_files Smazat tyto soubory
47.  delete_timetable Smazat rozvrh
48.  delete_week Smazat týden
49.  delete2 Odstranit?
50.  display_method Způsob zobrazení
51.  do_you_want_to_copy_data_from_… Chcete kopírovat data\n z týdne číslo
52.  do_you_want_to_create_new_time… Chcete vytvořit nový rozvrh?
53.  do_you_want_to_create_new_week Chcete vytvořit nový týden?
54.  do_you_want_to_delete_this_not… Chcete smazat tuto poznámku?
55.  do_you_want_to_change_this_tim… Chcete změnit vlastnosti rozvrhu?
56.  do_you_want_to_import_data_int… Chcete importovat data do rozvrhu
57.  empty_timetable Vyprázdnit rozvrh
58.  empty_week Vyprázdnit týden
59.  enter_the_name_of_the_timetabl… Zvolte název rozvrhu
60.  enter_website_address Vložte webovou adresu
61.  error Chyba
62.  error_creating_directory Chyba při vytváření adresáře
63.  error_creating_file Chyba při vytváření souboru
64.  error_in_file chyba v souboru
65.  error_reading_file Chyba při čtení souboru
66.  error_writing_to_file Chyba při zápisu do souboru
67.  export_in_CSV Export CSV
68.  export_in_HTML Export HTML
69.  export_in_XLS Export XLS
70.  export_method Způsob exportu
71.  exports_all_timetables_in_sql Exportuje celou databázi rozvrhů do formátu SQL.
72.  exports_the_current_or_all_tim… Exportuje aktuální nebo všechny rozvrhy do formátu CSV. (soubor oddělený středníky)
73.  exports_the_current_or_all_tim… Exportuje aktuální nebo všechny rozvrhy do formátu HTML.
74.  exports_the_current_or_all_tim… Exportuje aktuální nebo všechny rozvrhy do formátu MS Excel.
75.  favorite_must_be_0_or_1 oblíbený musí být 0 nebo 1
76.  favorite_must_be_a_number Oblíbené musí být číslo
77.  favorite_timetable Oblíbený rozvrh
78.  file Soubor:
79.  file_can_not_be_displayed Soubor nelze zobrazit
80.  file_contains_errors soubor obsahuje chyby:
81.  file_control kontrola souboru
82.  file_does_not_exist soubor neexistuje
83.  file_is_saved_in Soubor je uložen ve složce
84.  file_not_found Soubor nenalezen
85.  file_was_imported Soubor byl importován
86.  file_was_saved Soubor byl uložen
87.  filename Soubor:
88.  files_are_saved_in Sobory jsou uloženy ve složce
89.  files_have_been_imported Soubory byly importovány
90.  files_have_been_saved Soubory byly uloženy
91.  font_size Velikost písma
92.  for_more_information_go_to Více informací na
93.  foreground_color Barva textu
94.  form Třída
95.  group Skupina
96.  hours h.
97.  html_width Nastavit šířku buňky
98.  change Změnit?
99.  change_cell Změňte buňku
100.  change_color Změňte barvu
101.  change_data Změňte data
102.  change_day Změňte den
103.  change_the_color_of_the_header Zvolte barvu záhlaví
104.  change_the_foreground_color Zvolte barvu písma
105.  change_the_hour Změňte hodinu
106.  change_the_minutes Změňte minuty
107.  change_the_order_of_time Změňte pořadí časů
108.  change_time Změňte čas
109.  ChooseTimeTable Vyberte rozvrh
110.  id_must_be_a_number ID musí být číslo
111.  id_must_be_greater_than_0 ID musí být větší než 0
112.  image Obrázek
113.  image_already_exists_overwrite… Obrázek již existuje, přepsat?\n Nebo vložte jiný název.
114.  image_file_is_not_usable_only_… Nepoužitelný typ obrázku,\n pouze png nebo jpg
115.  image_is_necessary_to_reduce_t… Velikost obrázku je nutno zmenšit
116.  image_written_successfully Obrázek je uložen
117.  images_from_timetable Obrázky z aplikace
118.  import_in_db Import SQLite databáze
119.  import_in_sql Import ve formátu SQL.
120.  import_only_the_selected_TimeT… importovat pouze vybraný rozvrh
121.  import0 import
122.  imports_one_or_more_timetables… Importuje jeden nebo více rozvrhů ve formátu CSV. (soubor oddělený středníky)
123.  imports_one_or_more_timetables… Importuje jeden nebo více rozvrhů ve formátu MS Excel.
124.  incorrect_SQL_statement nesprávný SQL příkaz
125.  incorrect_table_name nesprávný název tabulky
126.  incorrectly_formatted_time špatně formátovaný čas
127.  info Info
128.  instead_the_assessment_is_set Místo Známkování je
129.  instead_the_schedules_is_set Místo Rozpisů je
130.  interferes_with_previous_cell koliduje s předcházející buňkou
131.  interferes_with_previous_cells koliduje s předcházejícími buňkami
132.  interferes_with_previous_row koliduje s předcházejícím řádkem
133.  last_warning Poslední varování
134.  leave Odejít?
135.  malformed_background_color nesprávný formát barvy pozadí
136.  malformed_foreground_color barva písma 1 - černá, 0 - bílá
137.  maximum_font_size_in_cell Maximální velikost písma v buňce
138.  memory_is_read_only Paměť je pouze pro čtení
139.  menu Menu
140.  menu_export Export
141.  menu_import Import
142.  menu_item_Create_TimeTable Vytvořit rozvrh
143.  menu_item_Empty_TimeTable Vyprázdnit rozvrh
144.  menu_item_Empty_Week Vyprázdnit týden
145.  menu_item_Export_CSV Exportovat rozvrhy v CSV
146.  menu_item_Export_DB Exportovat databázový soubor SQLite
147.  menu_item_Export_Excel Exportovat rozvrhy v Excelu
148.  menu_item_Export_HTML Exportovat rozvrhy v HTML
149.  menu_item_Export_SQL Exportovat celou databázi v SQL
150.  menu_item_Export_TimeTables Export …
151.  menu_item_Change_TimeTable Změnit rozvrh
152.  menu_item_Import_CSV Importovat rozvrhy v CSV
153.  menu_item_Import_DB Import databázový soubor SQLite
154.  menu_item_Import_Excel Importovat rozvrh v XLS (MS Excel)
155.  menu_item_Import_SQL Import SQL INSERT
156.  menu_item_Import_TimeTables Import …
157.  menu_item_Options Nastavení
158.  menu_item_Remove_All_TimeTable… Odstranit všechny rozvrhy
159.  menu_item_Remove_TimeTable Odstranit rozvrh
160.  minutes m.
161.  more Více …
162.  name Popis
163.  new_timetable Nový rozvrh
164.  no Ne
165.  no_files_were_selected Žádné soubory nebyly vybrány
166.  no_teaching Dnes není vyučování
167.  no_web_address Bez webové adresy
168.  noname Bez názvu
169.  not_an_image_file Nejedná se o obrázek
170.  note poznámka
171.  number_of_deleted_cells Počet smazaných buněk
172.  ok OK
173.  only_insert (pouze jednoduchý INSERT)
174.  options Nastavení
175.  path_to_images Cesta k obrázkům:
176.  pause Přestávka
177.  pick_a_color Vyberte barvu
178.  please_wait Prosím čekejte…
179.  problem_with_the_image Problém s obrázkem:
180.  properties Vlastnosti
181.  quit_button Konec
182.  reduce_the_size_of_the_image Zmenšit velikost obrázku?
183.  remove Odstranit
184.  remove_timetable Odstranit rozvrh
185.  rewrite Přepsat
186.  row řádek
187.  save Uložit
188.  sd_card SD karta
189.  seconds s.
190.  select_an_image_for_the_timeta… Zvolte obrázek pro rozvrh
191.  select_file Vyberte soubor
192.  send Odeslat
193.  send_result Odeslat výsledek
194.  send_result_in_export Odeslat výsledek exportu
195.  set_date Nastavte datum
196.  set_the_time_format Nastavení formátu času
197.  set_time Nastavte čas
198.  set_timetable_type Zvolte učitel, třída nebo učebna
199.  set_type_of_timetable Zvolte typ rozvrhu
200.  setting_properties Nastavení vlastností
201.  show_description Ukázat popis
202.  show_description_after_touchin… Ukázat popis po kliknutí na buňku
203.  show_result Ukázat výsledek
204.  show_result_in_export Ukázat výsledek exportu
205.  schedules Rozpisy
206.  schedules_are_set Rozpisy jsou nastaveny
207.  subject Předmět
208.  table_data_timetables Tabulka data_timetables
209.  table_timetables Tabulka timetables
210.  teacher Učitel
211.  teacher_form_or_classroom Učitel, třída nebo učebna
212.  teaching_begins Vyučování ještě nezačalo
213.  teaching_ends Vyučování skončilo
214.  the_database_contains_only_one… Databáze obsahuje pouze jeden záznam, chcete jej odstranit před importem?
215.  the_last_number_in_the_table Poslední číslo v tabulce:
216.  this_image_can_not_be_deleted Tento obrázek nemůže být smazán
217.  time čas
218.  time_format Formát času
219.  time_from Od:
220.  time_to Do:
221.  TimeTable Rozvrh
222.  TimeTable_does_not_exist rozvrh neexistuje
223.  timetable_name Název rozvrhu
224.  timetable_name_is Název rozvrhu je
225.  timetable_was_chosen_for Typ rozvrhu je
226.  timetables Rozvrhy
227.  type_must_be_between_0_2 typ musí být mezi 0–2
228.  type_setting Nastavení typu
229.  undo Zpět
230.  unknown_error Neznámá chyba
231.  unknown_error_when_writing Neznámá chyba při ukládání
232.  unlicensed_dialog_body Aplikace bez licence. Prosím zakupte na Android Market.
233.  unlicensed_dialog_title Aplikace bez licence
234.  url URL:
235.  warning upozornění
236.  was_dropped bylo vynecháno
237.  web_page_address_for_example Webová adresa např. https://www.vascak.cz
238.  website_address Webová adresa
239.  week týden
240.  week_must_be_between_1_52 týden musí být mezi 1–52
241.  week_starts Týden začíná
242.  week_starts_on_monday Týden začíná pondělím
243.  week_will_be_overwritten týden bude přepsán
244.  what_timetables_are_to_be_expo… Které rozvrhy exportovat?
245.  will_be_changed bude změněna
246.  will_be_changed2 budou změněny
247.  will_be_removed bude odstraněna
248.  will_be_removed2 budou odstraněny
249.  wrong_url_address Špatná webová adresa
250.  yes Ano