iTunes Google play Fit Secondary Technical School Zlín Vladimír Vaščák
Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon