Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

iTunes Google play Fit Secondary Technical School Zlín Vladimír Vaščák
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο