Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

CSS

 1. Přímo vložený styl
 2. Šablona stylu v dokumentu
 3. Externí šablony stylů
 4. Syntaxe stylů
 5. Třídy stylů
 6. Vlastnosti písma
 7. Vlastnosti barvy a pozadí
 8. Vlastnosti textu
 9. Vlastnosti obdelníku
 10. Vlastnosti seznamů
 11. Značky <style>, <span> a <div>
 12. Vlastnosti zobrazení

1. Přímo vložený styl

Zapisujeme přímo do značky a platí tedy pouze pro tuto značku.

Příklad použití:

Zápis:
<h3 style="color: red"> červený nadpis </h3> 
Se zobrazí jako:

červený nadpis

Úkol: vložte zelený nadpis: ZDE

2. Šablona stylu v dokumentu

Šablonu zapisujeme do záhlaví.

Příklad použití:
<style type="text/css">
<!--
  h3 { color: blue;}
  h5 { color: green;}
-->
</style>
Potom v tělu dokumentu stačí napsat:
<h5> zelený nadpis </h5>
který zobrazí jako:
zelený nadpis
Úkol: vložte modrý nadpis <h3>: ZDE

3. Externí šablony stylů

Šablonu zapisujeme do textového souboru s příponou css .

Příklad použití:
1. Nejdříve vytvoříme soubor pokus.css :
samp {color:hotpink;}
2. Do hlavičky napíšeme:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pokus.css">
nebo
<style>
<!--
  @import url(pokus.css);
-->
</style>
3. Potom stačí v těle dokumetu napsat:
<samp>ahoj</samp>
což se zobrazí jako ahoj
Poznámka: rozdíly při použití jednoho stylu v dokumentu nejsou.
vpřed
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák