Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

Formuláře

 1. Příklad jednoduchého formuláře
 2. Značka <form>
 3. Značka <input>
 4. Značka <input type="checkbox>
 5. Značka <input type="radio>
 6. Značka <input type="file>
 7. Značka <input type="image>
 8. Značka <input type="button>
 9. Značka <input type="reset>
 10. Značka <input type="submit>
 11. Značka button
 12. Značka textarea
 13. Značka select
 14. Značka option
 15. Značka optgroup
 16. Značka label
 17. Značka fieldset
 18. Značka legend

1. Příklad jednoduchého formuláře

Zápis:
  <form action="formular.php" method="get" name="formular">
   <input name="jmenotext" type="text" value="napiste neco">
   <input name="poslat" type="submit" value="OK">
  </form>
Se zobrazí jako:

2. Značka <form>

Adresa aplikace, která zpracuje data. Pokud máte přístup na webový server (adresář cgi-bin ), můžete zde mít aplikaci, která dat zpracuje. To nebude náš případ. My budeme data zpracovávat většino PHP skriptem.

Ukázka PHP skriptu formular.php :
<?php
  $jmenotext = $_GET["jmenotext"];
  echo $jmenotext;
?>

Existují dvě metody:
get - data se připojí k adrese URL ( http://www.spszl.cz/~student/formular.php?jmenotext=napiste+neco&poslat=OK )
post - data se posílají v samostatném přenosu
Metoda get je rychlejší, ale může mít omezenou délku. Metoda post je bezpečnější.

Metody get můžete využít k posílaní parametru ve značce <a> metodu post použít nemůžete.
Příklad:

  Se zobrazí jako:
  
Při odesílání je vhodné zadat hodnotu atributu enctype jako "text/plain" .
Možné hodnoty:
text/plain - prostý text
multipart/form-data - data jsou odeslána v těle HTTP požadavku ( method='post' ), zakódují se do formátu MIME
application/x-www-form-urlencoded - data z formuláře jsou připojena za URL ve tvaru jméno=hodnota ) jednotlivé údaje jsou odděleny znakem ? a ampersandem &

Do kterého okna se zobrazí výsledek zpracování. ( Rámce )


Příklad:
<form action="formular2.php" method="post" name="formular" onSubmit="window.alert('Posílám data.')">
  <input name="jmenotext" type="text" value="napiste neco">
  <input name="poslat" type="submit" value="OK">
</form>
Se zobrazí jako:

vpřed
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák