Multimédia

 1. Jednoduché vložení audia
 2. Jednoduché vložení videa
 3. Parametr preload
 4. Parametr autoplay
 5. Parametr loop
 6. Parametr muted
 7. Nepodporující prohlížeče
 8. Velikost značky audio
 9. Více zdrojů audia
 10. Vybraný zdroj audia
 11. Více zdrojů videa
 1. Ovládání javascriptem
 2. Ovládání videa
 3. Video + CSS
 4. Snímek videa
Poznámka - místo parametr="" stačí psát parametr