Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

PHP

 1. Úvod
 2. fopen
 3. file_exists
 4. fgets
 5. fclose
 6. fputs
 7. Další funkce
 8. Ukázky
 9. Úkol

1. Úvod

Protože na školním výukovém serveru není nainstalován databázový server MySQL, budeme pracovat pouze se soubory.
Všechny informace získáte na Manuál PHP.
Funkce pro práci ze soubory na Funkce filesystému.

2. fopen

Otevře soubor nebo URL
int fopen (string filename, string mode [, int use_include_path])
Mode:

3. file_exists

Zjistí zda soubor existuje.
bool file_exists (string filename)

4. fgets

Přečte řádek ze souboru.
string fgets (int fp, int length)
Vratí řetězec o délce maximálně length - 1 byte přečtený ze souboru.

5. fclose

Zavře otevřený soubor.
int fclose (int fp)
Příklad:
$soubor = "pokus.txt";
if (file_exists($soubor)) {    // existuje soubor
  $fp = fopen($soubor, "r");  // otevření souboru
}
if (!$fp) {
  return;            //nepodařilo se otevření
}
$vysledek = fgets($fp,50);    // přečtení souboru
fclose($fp);          // zavření souboru
echo $vysledek;
Ukázka: Klik

6. fputs nebo fwrite

Zapíše zvolený textový řetězec do vybraného souboru.
int fputs (int fp, string str [, int length])

7. Další funkce

Zjistí zda soubor existuje.
bool file_exists (string filename)

8. Ukázky

Pro jednoduchost skriptů neprovádím žádné ošetření chyb.
<?php
  $fp = fopen("php04.html", "r");
  while (!feof($fp)) {
    $data = fgetss($fp, 1024);
  echo $data;
  }
  fclose($fp);
?>
<?php
  function pocitej () {
    $fp = fopen("pocitadlo.txt", "r+");      //otevřeme soubor
    $pocet = fgets($fp,6) + 1;          //přečteme hodnotu a zvětšíme o 1
    rewind($fp);                //přesuneme ukazatel na začátek
    fputs($fp, $pocet);              //vložíme novou hodnotu
    fclose($fp);                //zavřeme soubor
    echo "<h1>počet přístupů: ".$pocet."</h1>";  //vypíšeme hodnotu
  }
  pocitej();
?>

5. Úkol

© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák