Rozvrh hodin  pro Palm 1.41


 Obsah

• Vlastnosti programu

  Program je určen pro počítače Palm a je testován na Simulátoru Palm 5.0 a kapesním počítači Tungsten E.

   Program umožňuje:

   Pro každý rozvrh můžete nastavit:

• Spuštění

Pokud uvidíte na obrazovce tuto informaci, znamená to že jste úspěšně zvládli instalaci. Program vytvořil databázi "Skola-username". Jako další krok doporučuji v Menu zvolit "Tabulka - Nastavení tabulky" .

• Nastavení tabulky

  Pro tabulku můžete nastavit:

  Nyní můžete kliknout na hodinu (na obrázku Pondělí 4. hodina) a poté kliknout na ikonu

• Editace hodiny

     Pro každou hodinu lze nastavit:

• Nový rozvrh

      Nový rozvrh vytvoříme v menu "Databáze Vytvoř databázi", dále můžete nastavit:

      Další položky v menu "Databáze":

• Kalendář

      Editovatelný kalendář ikona :

• Liché a sudé týdny

      Rozlišovat týdny :

• Ovládání

      Zleva doprava:

 1. ukončení programu
 2. Rozpisy učiva
 3. Známkování studentů
 4. přepíná mezi rozvrhy, pokud je jich více
 5. pohyb v tabulce doleva
 6. aktuální hodina
 7. pohyb v tabulce doprava

      Hardwarové klávesy:

 1. ukončení programu
 2. Rozpisy učiva
 3. navigační tlačítko - 4 směry pohybu v tabulce plus prostřední aktuální hodina (testováno pouze na Tungsten E )
 4. Známkování studentů
 5. přepíná mezi rozvrhy, pokud je jich více.

• Uložení na kartu

      Hardwarové klávesy:

 1. ukončení programu
 2. Rozpisy učiva
 3. navigační tlačítko - 4 směry pohybu v tabulce plus prostřední aktuální hodina (testováno pouze na Tungsten E u ostatních modelů bohužel neznám kódy, takže pokud víte jak na to budu rád)
 4. Známkování studentů
 5. přepíná mezi rozvrhy, pokud je jich více.

• Spolupráce s programy Rozpisy učiva a Známkování

Máte-li nainstalovaný program "Rozpisy učiva" nebo "Známkování ", můžete přejít do zvolené tabulky (na obrázku Rozpisy- Fyz_2 nebo Znamky- Fyz_2 ) kliknutím na tlačítko rozpisy nebo tlačítko známky . Položku název si ovšem musíte vyplnit názvem databáze, která je v "Rozpisech" nebo "Známkování" . (Nepište ale předponu "Rozpisy-" ani "Znamky-", ty se připojují automaticky.)

• Spolupráce s programem Škola (konverze mezi PDB a CSV export do HTML, XLS a SQL)

Databáze lze také vytvářet v programu Škola.

• Kontakt

HomePage: https://www.vascak.cz

Copyright (C) 2004-2005 RNDr. Vladimír Vaščák

vascak.vladimirZAVINÁČgmail.com