Vocables pro Palm 1.0

 Obsah (Palm):

 Obsah (Windows):

•Vlastnosti programu

•Ovládání

Pomocí kláves nahoru, dolů a prostředním tlačítkem můžete také volit slovíčka.

•Nastavení

  1. můžete si přizpůsobit dvě klávesnice, klikněte v Menu na "Nastavení klávesnice":

    nejdříve zvolte písmeno na klávesnici, pak klikněte na zvolený symbol.
    kliknutím na volíte další symboly
    symbol znamená ukončení programu, neuloží změny, uloží změny
  2. v Menu "Nastavení tabulky" si můžete nastavit barvu záložky pro databázi
  3. v Menu "Nastavení programu" volíte zda má být slyšet zvuk kláves a zda se mají potvrzovat dialogy odstranit slovíčko, přesunout slovíčko a vynulovat výsledky

•Menu

V Menu "Program" kromě Nastavení najdete informace o slovnících, kde je najdete. V Menu "Nástroje":

Vocables.exe

•Vlastnosti programu

•Slovníky

České a slovenské slovníky zdarma
Autor: Bc. Zdeněk Brož

  Slovníky nejsou součástí programu, najdete je na:

•Ovládání

  Tabulky měníte v panelu:

Vyhledávat slovíčka můžete zapsáním do bílých polí (baby).
  
Kliknutím na yes, word1, word2 nebo note slovník setřídíte.
Kliknutm do prvního sloupce slovíčka označíte "x ".

 Pravý panel slouží k označení slovíček
  
Kliknutím na se v tabulce označí "levá" slovíčka, která se nachází v pravém panelu.
Kliknutím na se v tabulce označí "pravá" slovíčka, která se nachází v pravém panelu.

•Menu

V Menu "Databáze"

•Ukončení programu

Po načtení většího slovníku nebo po větších databázových operacích program po ukončení někdy zůstane v paměti (nevím ve kterých komponentách je problém). Pokud se program nechce ukončit pomůže ukončit proces "Vocables.exe".

•Kontakt

HomePage: https://www.vascak.cz

Copyright (C) 2005 RNDr. Vladimír Vaščák

vascak.vladimirZAVINÁČgmail.com