Známkování pro Palm 1.1
 Obsah

• Vlastnosti programu

  Program je určen pro počítače Palm a je testován na Simulátoru Palm 5.0 a kapesním počítači Tungsten E.
  Nedílnou součástí je "Rozvrh hodin pro Palm". Tyto programy jsou spolu provázány.

   Program umožňuje:

• Spuštění

Pokud uvidíte na obrazovce tuto informaci, znamená to že jste úspěšně zvládli instalaci. Program neobsahuje žádnou databázi a proto vám nabízí zvolit název databáze, která začíná vždy předponou "Znamky-".

• Spolupráce s "Rozvrhem hodin pro Palm" a "Rozpisy"

Máte-li nainstalovaný program "Rozvrh hodin pro Palm" nebo "Rozpisy" , můžete přejít do zvolené tabulky (na obrázku Znamky- Fyz_2 ) kliknutím na tlačítko znamky. . Kliknutím na tlačítko rozpisy se dostanete do tabulky Rozpisy- Fyz_2 . Položku název si ovšem musíte vyplnit názvem vaší databáze.

  Pro tabulku můžete nastavit:

• Nový záznam

  Nyní můžete z menu "Tabulka" vybrat volbu "Přidat záznam"

• Známkování

  Kliknutím na volné místo pro známku u studenta se objeví vpravo tabulka se známkami

• Nastavení klasifikace

  V menu "Program", "Nastavení klasifikace" můžete nastavit vaši klasifikaci

• Nastavení průměrů

  V menu "Program", "Nastavení průměrů" můžete nastavit barvy průměrů

• Směrodatná odchylka

   Směrodatná odchylka se počítá ze vztahu:

• Editace studenta

  Kliknutím na studenta se otevře vyskakovací menu

 vyberete volbu "Editovat"

 kliknutím na "Známky" můžete editovat známky studenta

• Písemka

 Písemku vyvoláte v MENU "Tabulka" - "Písemka"

• Třída

 Třídu vyvoláte v MENU "Tabulka" "Třída", nebo kliknutím na tlačítko

• Pololetí

 Pololetí vyvoláte v MENU "Tabulka"

• Zkoušení

 Zkoušeni vyvoláte v kliknutím na

• MathLib

• Možnosti tabulky

  Kliknutím na studenta nebo katalogové číslo se otevře vyskakovací menu

  Kliknutím na známku, průměr nebo sm. odchylku studenta se objeví vyskakovací menu

Nastavení tabulky
  V MENU "Tabulka" "Nastavení tabulky" můžete nastavit barvu sudých řádků a barvu záložkyRůzné pohledy

   Kliknutím na tlačítka a přepínáte různé pohledy na tabulku:

• Menu

      Tabulka:

      Databáze:

      Program:

• Ovládání

      Zleva doprava:

 1. ukončení programu
 2. Rozpisy učiva
 3. návrat do programu "Rozvrh hodin pro Palm"
 4. přepíná zobrazení tabulky
 5. přepíná zobrazení tabulky
 6. Třída
 7. pohyb v tabulce nahoru
 8. Zkoušení
 9. pohyb v tabulce dolů

      Zleva doprava:

 1. Pololetí
 2. určuje, které známky se zobrazují (barvy) , kliknutím měníte (změna je dočasná, trvale v MENU)
 3. určuje pořadí zobrazení známek (chronologicky nebo naopak), kliknutím měníte
 4. určuje zda se zobrazují jen známky nebo i mezery , kliknutím měníte (změna je dočasná, trvale v MENU)
 5. přepíná databáze

  Databáze přepínáte kliknutím na tlačítko (vpravo nahoře):


      Hardwarové klávesy:

 1. ukončení programu
 2. Rozpisy učiva
 3. navigační tlačítko - nahoru a dolů posun v tabulce, prostřední přepínání pohledů(testováno pouze na Tungsten E )
 4. Zkoušení
 5. Rozvrh hodin pro Palm.

• Uložení na kartu

• Spolupráce s programem Škola (konverze mezi PDB a CSV export do HTML, XLS a SQL)

Databáze lze také vytvářet v programu Škola.

• Kontakt

HomePage: https://www.vascak.cz

Copyright (C) 2004-2005 RNDr. Vladimír Vaščák

vascak.vladimirZAVINÁČgmail.com