3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na desce dlouhé 60 cm stojí válec výšky 3d, kde d je průměr válce. Do jaké největší výšky je možno zvednout jeden konec desky, aby se válec nepřevrhnul?

 (19 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já