5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete jak velkou silou se přitahují dvě kosmické lodě těsně před spojením. Hmotnosti lodí jsou 10 t a 15 t, jejich vzájemná vzdálenost je 20 m. Kosmické lodě modelujte tělesy tvaru koule.

 (2,5.10-5N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já