6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vzdálenost středu Země a Měsíce je 60,3 zemské poloměry, hmotnost Země je 81,5 krát větší než hmotnost Měsíce. V jaké vzdálenosti od středu Země na spojnici Země-Měsíc jsou gravitační síly v rovnováze?

 (54RZ)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já