8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete hmotnost Slunce za předpokladu, že dráha Země kolem Slunce je kružnice o poloměru 149,5 mil. kilometrů a oběžná doba Země je 365,26 dní.

 (1,99.1030kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já