4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak velkou rychlost musí mít kosmická loď, která se má dostat z povrchu Země na Měsíc? Hmotnost Země je 81 hmotnosti Měsíce, poloměr Země je 6 378 km, vzdálenost Země - Měsíc je 380.106 m.

(11 km/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já