13. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V místnosti o objemu 120 m3 je při teplotě 15 °C relativní vlhkost vzduchu 60 %. Jakou hmotnost mají vodní páry v místnosti?

 (0,92 kg)


Absolutní vlhkost
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já