5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 70 %. Teplota vzduchu je 15 °C. Jaká je absolutní vlhkost vzduchu?. Množství nasycených pár při teplotě 15 °C je podle tabulek 12,8 g/m3.

 (8.96 g/m3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já