7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Večer byla teplota vzduchu 15 °C a relativní vlhkost 60 %. V noci klesla teplota na 5 °C. Vznikla rosa?

 (ano)


Rosný bod

tr = 7,3 °C > 5 °C ⇒ ano. 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já