9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik vodní páry zkondenzuje v 1 m3 vzduchu, jestliže při teplotě 20 °C je jeho relativní vlhkost 90 % a teplota vzduchu klesne na 15 °C?

 (2,72 g)


Absolutní vlhkost Φ1

Absolutní vlhkost Φ2
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já