4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete hmotnost vody, která se musí odpařit, aby relativní vlhkost v místnosti o objemu 220 m3 při teplotě 18 °C stoupla z 30 % na 65 %.

 (1,18 kg)


Absolutní vlhkost Φ1

Absolutní vlhkost Φ2
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já