2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva kartónové kotouče vzdálené od sebe 0,5 m se otáčejí rovnoměrně úhlovou rychlostí 50 rad/s. Střela , letící rovnoběžně s osou otáčení, prorazila oba kotouče tak, že oba průstřely spolu svírají úhel 60°. Jaká je rychlost střely? Kolikrát za sekundu se každý kotouč otočí?

 (23,8 m/s, 8 Hz)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já