20. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na skleněnou desku tloušťky d s indexem lomu n dopadá ze vzduchu světelný paprsek pod úhlem a. Dokažte, že velikost úhlu lomu paprsku vystupujícího z desky je rovna velikosti úhlu dopadu a. Určete, o jakou vzdálenost se posune vystupující paprsek vzhledem k dopadajícímu paprsku. 

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já