16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na břehu rybníka stojí stožár veřejného osvětlení, jehož lampa je ve výšce H nad hladinou. Na opačné straně rybníka ve vzdálenosti d od stožáru je porozovatel, jehož oči jsou ve výšce h nad hladinou. Sestavte rovnici pro výpočet polohy bodu na hladině, v němž se odráží paprsek vycházející z lampy a směřující do oka pozorovatele.

(x = hd/(H+h))

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já