15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Při Fizeauově pokusu mělo kolo 720 zubů, vzdálenost kola od zrcadla byla 8 633 m. Světlo zmizelo při 12,6 otoček za sekundu. Jak velká rychlost světla vychází z tohoto pokusu?

 (313 274 km/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já