25. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Rychlost červeného světla ve skle je 199 200 km/s, fialového světla 196 700 km/s. Určete index lomu skla pro červené a fialové světlo

 (1,505; 1,524)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já