14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na hladině jezera plove dřevěný kotouč o poloměru 8,0 m. Určete poloměr plného stínu vrženého kotoučem na dno jezera, jestliže kotouč je osvětlen rozptýleným světlem. Hloubka jezera je 2 m.

 (R=5,72 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já