12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí pod úhlem 30° a láme se pod úhlem 18°. O kolik stupňů se změní úhel lomu, jestliže se úhel dopadu zvětší o 15°?

 (7,9°)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já