10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Monochromatický paprsek dopadá kolmo na boční stěnu hranolu ve vzduchu a vychází z hranolu s deviací 30°40'. Index lomu hranolu je 1,7. Určete lámavý úhel hranolu. 

 (17°28')

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já