21. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Načrtněte chod paprsku dopadajícího na hranol o lámavém úhlu 60° pod úhlem 45° a indexu lomu 1,5. Vypočtěte odchylku paprsku dopadajícího a vystupujícího. 

 (37°23')


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já