5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Sklo, z něhož je vyroben půlválec určený pro demonstraci lomu světla, má pro červené světlo (760 nm) index lomu 1,618 a pro fialové světlo (390 nm) 1,652. Určete vlnové délky světla ve skle pro tyto barvy.

(470 nm, 236 nm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já