26. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na dně jezera leží předmět, který pozorujeme jednak ve směru kolmém na hladinu jezera, jednak ve směru, který svírá s hladinou úhel 60°. Paprsky směřující v obou případech k předmětu protínají hladinu v bodech A a B navzájem vzdálených 46 cm. Určete hloubku jezera. Index lomu vody je 1,33.

|AC|=1,13 m


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já