11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Rovinné zrcadlo je otáčivé kolem svislé osy. Světelný paprsek ležící ve vodorovné rovině dopadá do bodu na ose zrcadla pod úhlem 30°. Jak se změní úhel mezi dopadajícím a odraženým paprskem, jestliže se zrcadlo pootočí o 10°?

(o 20°)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já