6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Stůl je osvětlen dvěma stropními světly vzdálenými od sebe 6 m. Každé má svítivost 600 cd. Vzdálenost stropu od desky stolu je 4 m. Určete osvětlení v bodě na stole, který je stejně daleko od obou světel ve svislé rovině jimi proložené.

 (38,4 lx)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já