7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Lampa visí ve výšce 3 m nad stolem. O kolik procent klesne osvětlení, položíme-li knihu, která ležela původně přesně pod lampou o 1 m stranou?

 (15 %)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já