9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na staveništi je zavěšena lampa ve výšce 4 m a má svítivost 200 cd. Jak vysoko zavěsíme lampu o svítivosti 1000 cd, aby osvětlení pod lampou bylo dvojnásobné?

 (6,3 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já