16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Poloměr první kruhové dráhy elektronu v atomu vodíku je 0,53.10-10 m. Jaké jsou poloměry následujících dvou drah?

 (2,12.10-10 m, 4,77.10-10 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já