17. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vypočítejte poloměr, rychlost a kinetickou energii elektronu na páté dráze v atomu vodíku.

 (1,32.10-9 m; 4,37.105 m/s; 8,7.10-20 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já