19. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak velký je proud I, který představuje elektron obíhající kolem jádra v atomu vodíku. Počet oběhů elektronu je 6,58.1015/s a poloměr jeho kruhové dráhy je 5,3.10-11 m.

 (1,05.10-3 A)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já