25. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V Bohrově modelu vodíkového atomu obíhá elektron po kruhové dráze kolem protonu. Poloměr dráhy je 5,28.10-9 cm. Určete postupnou rychlost obíhajícího elektronu.

 (2,2.106 m/s)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já