32. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Při Franckově-Hertzově pokusu ve zředěném vodíku nastává pokles anodového proudu při napětích 10,19 V a 12,07 V. Určete, jaké spektrální čáry budeme při tom pozorovat.

 (121,7 nm, 102,7 nm, 659,4 nm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já