35. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Máme k dispozici laser s hustotou zářivého toku 3.1018 W/m2,pracující na vlnové délce 1,06 μm. Kolik fotonů dopadá za sekundu na čtvereční milimetr?

 (1,6.1031/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já